Schitul Acoperământul Maicii Domnului

I S T O R I C

Schitul „Acoperământul Maicii Domnului” face parte dintre așezămintele monahale noi, înfiintate după constituirea tinerei Episcopii a Giurgiului. Situată în apropiere de drumul ce leagă Giurgiul de Ghimpați, lângă localitatea Chiriacu, tânăra așezare monahală dorește să fie un punct de reper spiritual pentru credincioșii acestor ținuturi. Înființarea ei reia o veche tradiție monahală, marcată prin existența mănăstirii din Pădurea cea Mare a Bolintinului, dar și prin activitatea socială, pastorală și misionară a vrednicului de pomenire arhimandrit Meletie de la Cascioarele. Sfințirea noului așezământ a avut loc în data de 20 iulie 2006, când Preasfințitul Părinte Ambrozie, întâiul episcop al Giurgiului, a săvârsit slujba de târnosire a bisericutei de lemn, menită să slujească drept loc de rugăciune celor patru monahi, precum și credincioșilor doritori de liniste duhovnicească. Prin ostenelile Preacuviosului Părinte Stareț Dionisie Cârjan, schitul a fost înzestrat cu un corp de chilii trapeză pentru a asigura condițiile optime de viață și rugăciune pentru monahi. De asemenea, a fost realizatș racordarea la sistemul de electricitate, iar drumul de acces a fost modernizat pentru a facilita accesul pelerinilor și al tuturor iubitorilor de Hristos.

Dorința de a pune începătură nouă vieții duhovnicești în această zonă a determinat obștea schitului să înceapă demersurile pentru ridicarea unei biserici din zid. Cu truda dar și cu nădejde nestrămutată în rugăciunile Preacuratei Născătoare de Dumnezeu, părinții s-au ostenit să transforme acest cucernic gând în fapta lucrătoare spre mântuire. Primul pas l-a reprezentat punerea pietrei de temelie, la sărbătoarea Acoperământului Maicii Domnului, pe 1 octombrie 2008. Preasfințitul Părinte Ambrozie, episcopul Giurgiului, însotit de un ales sobor de preoți și diaconi, dar și de autoritățile judetene și locale a binecuvântat începerea lucrărilor de zidire la noul lăcaș de închinare și i-a îndemnat pe toți cei prezenți să sprijine înfăptuirea acestui proiect.

Adresa: Sat Chiriacu, Comuna Izvoarele
Stareț – Ierom. Dionisie CÂRJAN – Tel.: +40(763) 856 164
Cont: RO26RNCB0145059139590001