Schitul Sfântul Nicolae

Adresa: Str. Mircea cel Batran, nr. 38-40, Mun. Giurgiu
Tel: 0246/212.099
Cont: RO38RZBR0000060000941579
Staret: Protos. Nicolae Matei
Tel: 0766 675 353

SCURT ISTORIC
AL BISERICII SCHITULUI „SF. IER. NICOLAE”
DIN MUNICIPIUL GIURGIU

Biserica „Sf. Nicolae” este situată pe strada Mircea cel Bătrân din oraşul Giurgiu, în zona portului. Fiind în apropierea Dunării, această frumoasă biserică este ferită, de zarva oraşului, dar are un istoric destul de zbuciumat. Din documentele pe care le deţine Comisia Naţională a Monumentelor Istorice rezultă că: Biserica „Sfântul Nicolae” a fost până în 1830 geamie mahomedană, necunoscându-se data construcţiei acestei geamii şi nici numele autorilor. 
În anul 1830, geamia a fost transformată în biserică ortodoxă, cu hramul „Sfântul Nicolae”, după numele ţarului Nicolae I al Rusiei, această hotărâre luându-se în perioada 1828-1829, ca urmare a eliberării Cetăţii Giurgiului de sub ocupaţie otomană şi a restituirii oraşului Giurgiu Principatului Valahiei.

Clădirea avea iniţial o formă pătrată, şi în anul 1830 i s-a adăugat altarul în formă de absidă şi pridvor, locaşul fiind acoperit cu o boltă cilindrică şi turlă din lemn. În anul 1877, edificiul a fost bombardat de turci, fiind parţial distrus. În anul 1905, la stăruinţa preotului din acea vreme, s-a început reclădirea cu piatră luată din zidul cetăţii, fiind sfinţită în anul 1907. În anul 1944, a fost bombardată de armata germană la retragerea din Giurgiu, fiind complet deteriorată. S-a refăcut în anul 1945, de către arhitectul Dobrescu, cu aprobarea Comisiei monumentelor Istorice. 
Iniţial, pe câte o lespede de piatră, în zidul bisericii, respectiv lângă strana dreaptă şi stânga se afla câte o inscripţie în limba rusă. Astăzi acestea se afla în pridvorul bisericii.

Traducerea lor este următoarea: 
Cea din dreapta: „Aceasta Biserică este clădită în anul 1830 din geamie mahomedană din Cetatea Giurgiului, cucerită în anul 1829 în timpul domniei glorioase a împăratului şi autocratului întregii Ruşii, Nicolae I”. 
Cea din stânga:”În memoria faptelor armatelor ruseşti din 1828 şi a restituirii oraşului Giurgiu Principatelor Valahiei, biserica aceasta este zidită sub administraţia preşedintelui plenipotenţiar al Principatelor Valahia şi Moldova, General Aghiotant Kisselev, de Comitetul Constructor din Giurgiu”.

Refacerea din 1945, s-a făcut după modelul bisericii Sfântul Nicolae domnesc de la Curtea de Argeş; turla, însă, din lipsă de posibilităţi nu s-a executat conform proiectului, ea fiind tencuită. Pictura a fost refăcută complet de către pictorul Nicolae Stoica – pictură în frescă. Din cauza acestui trecut zbuciumat biserica Sfântul Nicolae este şi va fi un martor al durerii în istoria românilor, amintindu-ne de suferinţele poporului român.

Începând cu data de 9 aprilie 2006, odată cu întronizarea Preasfinţitului Părinte Ambrozie, în demnitatea de Episcop al Giurgiului, s-a luat decizia de schimbare a statutului bisericii „Sfântul Nicolae” din biserică parohială în schit de călugări.