Vizita Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la Seminarul Teologic „Teoctist Patriarhul” din Giurgiu

În cadrul vizitei canonice efectuate în Eparhia Giurgiului, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a binecuvântat pe profesorii şi elevii Seminarului Teologic „Teoctist Patriarhul”. După întâmpinarea Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române, însoţit de o aleasă suită de înalţi ierarhi, preoţi şi diaconi, Preacucernicul Părinte Director Jica Marius Constantin a rostit cuvântul de bun venit, în care a prezentat istoria seminarului giurgiuvean şi a proiectelor ce se află în desfăşurare în cadrul acestuia.
Odată cu reintroducerea educaţiei religiose în învăţământul primal, gimnazial şi liceal românesc, tot mai mulţi tineri s-au apropiat de viaţa Bisericii, dorind nu doar să o cunoască, ci şi să slujească în cadrul acesteia. Pentru a răspunde acestor doleanţe, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a iniţiat încă din anul 1990 demersurile pentru reorganizarea învăţământului teologic potrivit cerinţelor societăţii actule. Un prim pas l-a constituit introducerea studiului religiei în şcoli, încă din anul şcolar 1990 – 1991, precut şi redeschiderea sau înfiinţarea de noi seminarii teologice.
Datorită numărului tot mai mare de elevi doritori să urmeze cursurile unei asemenea instituţii de învăţământ, în anul 1996 ia fiinţă Seminarul Teologic „Sfântul Ioan Valahul din Giurgiu”. La iniţiativa PC. Pr. Nedelea Cărămizaru şi a profesorului Mircea Bulboacă, fiu de preot şi nepotul episcopului Iosif Gafton al Râmnicului, a fost întocmită toată documentaţia necesară pentru primirea aprobării de funcţionare a unei şcoli teologice în municipiul Giurgiu. Vrednicul de pomenire Părinte Teoctist – Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, prin adresa nr. 560 / 1996 a Cancelariei Sfântului Sinod, a comunicat Centrului Eparhial hotărârea privind înfiinţarea Seminarului Teologic Liceal din Giurgiu. Schema de funcţionare a fost aprobată cu ordinul Sfintei Arhiepiscopii, nr. 2985/1996, potrivit Înaltei rezoluţii a Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist.
Deschiderea anului şcolar 1996 – 1997 a fost binecuvântată chiar de Preafericirea Sa care a săvârşit Sfânta Liturghie în Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Giurgiu şi a binecuvântat sălile de clasă ale Colegiului naţional „Ion Majorescu”, în cadrul căruia urmau să se desfăşoare şi cursurile seminarului. Din toamna anului 1998 Seminarul Teologic îşi mută sediul pe lângă Grupul şcolar „Miron Nicolescu” din Giurgiu. Prin demersurile directorului acestei instituţii, Pr. Prof. Emil Nedelea Cărămizaru, sunt transferate Seminarului două imobile – cămin şi cantină – situate în Şoseaua Sloboziei, nr. 1, unde au fost efectuate ample lucrări de amenajări şi reparaţii. Din anul 1999 această şcoală primeşte, cu acordul Patriarhiei Române şi al Ministerului Educaţiei Naţionale, autonomie cu schemă proprie de funcţionare.
În anul 2006, odată cu înscăunarea Preasfinţitului Părinte Ambrozie ca episcop al Giurgiului, Seminarul intră într-o nouă fază a dezvoltării sale. Astfel, Preasfinţia Sa a sprijinit întru totul procesul educativ, asigurând o bază materială modernă, îmbogăţind fondul bibliotecii cu o impresionantă donaţie de carte din biblioteca personală şi acordând un număr de douăsprezece burse pentru elevii meritorii dar şi pentru cei cu probleme sociale, în valoare de 250 lei fiecare. De asemenea, în cadrul Centrului administrativ al Episcopiei Giurgiului, s-a înfiinţat cu binecuvâtarea Preasfinţiei Sale Centrul pentru copii şi tineret „Sfântul Ioan Valahul”, unde tinerii seminarişti desfăşoară săptămânal activităţi duhovniceşti şi culturale.
Anul 2007 reprezintă în istoria acestui Seminar un an de referinţă. După multe şi susţinute demersuri ale conducerii şcolii, în cel de-al doilea imobil, obţinut în anul 1999, s-a amenajat, cu binecuvântarea Prea Sfintitului Părinte Ambrozie – Episcopul Giurgiului, o şcoală nouă, dotată cu tot ceea ce este necesar în vederea bunei desfăşurări a procesului instructiv-educativ. Investiţia se ridică la aproximativ 2.300.000 Ron (23 miliarde lei vechi). A fost amenajat un Paraclis, cu hramurile Sfinţii Trei Ierarhi şi Sfântul Mucenic Ioan Valahul, împodobit cu o frumoasă catapeteazmă, sculptată în lemn de stejar, donată de chiriarhul locului. De asemenea, în anul şcolar 2007 – 2008 au fost pictate paraclisul şi interiorul şcolii. Clădirea a fost amenajată modern, după normele europene în vigoare, cu săli de clasă spaţioase, cancelarie, birouri, laboratoare de muzică psaltică, informatică, laborator de religie, bibliotecă, cabinet medical, spaţii pentru recreerea elevilor etc. Pe pereţii exteriori au fost executate decoraţiuni bisericesti în tehnica „Sgrafito”. De asemenea, au fost continuate lucrările de îmbunătătire a conditiilor de cazare şi masă a elevilor, atât la internatul şcolii, cât şi la blocul alimentar, lucrările fiind finalizate cu sprijunul Primăriei Municipiului Giurgiu, la începutul anului şcolar 2008 – 2009. Tot din acest an Seminarul a primit, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel – Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, numele de „Teoctist Patriarhul”, în semn de preţuire pentru cel de-al V-lea patriarh al Bisericii noastre.
De-a lungul celor paisprezece ani de existenţă, această instituţie teologică a şcolarizat tineri din aproape toate zonele ţării, precum şi tineri români din Basarabia şi Ucraina. Rezultatele obţinute în cadrul olimpiadelor şcolare şi la alte concursuri organizate în cuprinsul Patriarhiei Române sau în străinătate au ridicat simţitor nivelul Seminarului giurgiuvean. La ora acutală, colectivul didactic este cuprins din 15 profesori, toţi calificaţi, marea lor majoritate având promovate cursurile de definitivat. De asemenea, trei profesori ai Seminarului au gradul I didactic şi alţi trei sunt în curs de finalizare a tezei de doctorat. În ceea ce priveşte elevii, Şcoala noastră are înscrişi 94 de seminarişti, cei mai mulţi dintre ei locuind în internat. Pe lângă activităţile şcolare, elevii sunt implicaţi în mai multe proiecte culturale sau sociale, desfăşurate atât de Episcopia Giurgiului cât şi de Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu. Preacucernicia Sa a insistat asupra faptului că şcolile teologice reprezintă un „veritabil punct de coeziune al tinerei generaţii în jurul valorilor autentic creştine”. A urmat prezentarea şcolii, a paraclisului, a bibliotecii şi a sălilor de clasă.
În cuvântul de învăţătură, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a îndemnat pe tinerii seminarişti să se aplece cu responsabilitate asupra misiunii de slujire a Bisericii, asumând învăţătura de credinţă ortodoxă şi accesibilizând-o, potrivit cerinţelor lumii contemporane. În semn de preţuire şi binecuvântare pentru activitatea sa rodnică, folositoare Bisericii şi societăţii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a acordat părintelui Jica Marius Constantin – Directorul Seminarului Teologic, Diploma de onoare „Sfântul Apostol Andrei – Ocrotitorul României”.