CENTRE CULTURALE SI MISIONARE:

• CENTRUL CULTURAL-MISIONAR ” NICHIFOR CRAINIC ”
Strada Portului, Nr. 13, Cod. 080015, Giurgiu, Jud. Giurgiu
Tel.: 0246/214079, Fax: 0246/214081
Pr. Balaban Mihail Constantin – Tel.: 0731/731433

• CENTRUL EPARHIAL PENTRU COPII SI TINERET ” SF. IOAN VALAHUL”
Strada Portului, Nr. 13, Cod. 080015, Giurgiu, Jud. Giurgiu
Tel.: 0246/214079, Fax: 0246/214081
Dr. Cosmin Georgescu – Tel.: 0729/911700
Psiholog Miftode Valerica – Tel.: 0723/532760
Prof. Maria Baiatu – Tel.: 0727/888951

• CENTRUL CULTURAL-PASTORAL ” MELETIE ARHIMANDRITUL”
Manastirea Sf. M. Mc. Gheorghe
Mun . Giurgiu, Soseaua Bucuresti Nr. 81, Jud. Giurgiu
Monahia Teodora BOGDAN – Tel.: 0731/731453

• CENTRUL CULTURAL ” RADU SERBAN VOIEVOD”
Manastirea Comana
Localitatea Comana, Jud. Giurgiu
Protos. Mihail Muscariu – 0724/215607, 0246/283075

• CENTRUL PASTORAL-MISIONAR ” MITROPOLIT TIT SIMEDREA”
Ghimpati, Jud. Giurgiu
Pr. Negrea Constantin Adi – Tel.: 0722/433902

• CENTRUL CULTURAL ” DIMITRIE BOLINTINEANU”
Str. Soldat Vânatoru, nr. 1, Loc. Bolintin Vale, Jud. Giurgiu
Pr. Prof. Drd. Nicusor Beldiman Tel.: 0728/083384

• CENTRUL PASTORAL-MISIONAR ” ARSENIE BOCA” – MIHAILESTI
Casa Memoriala ” Parintele Arsenie Boca ”
Parohia Draganescu, Jud. Giurgiu
Pr. Ing. Drd. Petcu Razvan Lucian – Tel.: 0742/072550

• CENTRUL CULTURAL-PASTORAL „GAVRIL DRUGĂNESCU”
Strada PUNŢII, Nr. 2, Comuna Floreşti Stoeneşti, Jud. Giurgiu ”
Tel.: 0246/256.088, Fax: 0246/256.089
email: centrulgavrildruganescu@yahoo.com