ACTIVITATEA SECTORULUI CULTURAL AL EPISCOPIEI GIURGIULUI

În cadrul Sectorului Cultural şi Comunicaţii Mass-Media pot fi evidenţiate următoarele activităţi:
1. Participarea personală a Consilierului Cultural sau delegarea altor preoţi pentru a susţine emisiuni la diferite posturi de Radio sau Televiziune;

2. Au fost realizate articole şi materiale documentare pentru reviste şi diferite publicatii;

3. Concertul tradiţional de colinde „Noapte de Crăciun” – unde au participat diferite coruri din Episcopia Giurgiului;

4. Ce-a de doua ediţie a Concertului de colinde „Deschide uşa, creştine!”, ogranizat de Centrul Cultural Pastoral „Gavril Drugănescu” – Protopopiatul Bolintin;

5. Zilei Naţionale a Culturii şi a comemorării poetului naţional – Mihai Eminescu (15 ianuarie).

CENTRE CULTURALE, PASTORALE ŞI MISIONARE
În sedinţele Permanenţei Consiliului Eparhial, pentru a răspunde cerinţelor culturale, pastorale şi misionare actuale, s-au înfiinţat următoarele centre:

• Centru Cultural Misionar „NICHIFOR CRAINIC”- în incinta sediului Episcopiei Giurgiului;
• Centrul pentru copii şi tineret „SF. MC. IOAN VALAHUL”, din incinta sediului administrativ al Episcopiei Giurgiului;
• Centrul Cultural Pastoral „GAVRIL DRUGÄ‚NESCU”, din Protopopiatul Bolintin;
• Centrul Cultural „RADU SERBAN VOIEVOD” – din incinta Mănăstirii Comana;
• Centrul Cultural „DIMITRIE BOLINTINEANU”- Bolintin Vale;
• Centrul Cultural Pastoral „MELETIE ARHIMANDRITUL”- din incinta Mănăstirii „Sf. M. Mc. Gheorghe” din Mun. Giurgiu;
• Centrul Pastoral Misionar „MITROPOLITUL TIT SIMEDREA” – la Ghimpaţi;
• Centrul Pastoral Misionar „ARSENIE BOCA” şi Casa memoriala „PÄ‚RINTELE ARSENIE BOCA” din cadrul Parohiei Drăgănescu;

ACTIVITATEA PUBLICISTICĂ
Prin înfiintarea Edituri Eparhiale, au fost publicate o serie de lucrari ca:
• „Almanah Bisericesc – Episcopia Giurgiului ”;
• „Revista Ortodoxă ”
• „Revista Eparhială”
• Monografia Conacului Brâncovenesc Drugănescu intitulată „Centrul pastoral-cultural Gavril Drugănescu”
• Monografia Protopopiatului Mihăileşti
• Monografia Catedralei Episcopale „Adormirea Maicii Domnului”–Giurgiu, scrisă de de Dl. Prof. Univ. Dr. Radu-Åžtefan Vergatti în colaborare cu părintele Protos. Dr. Teodor Åžerban, Secretar Eparhial
• Monografia „Comuna Bolintin Deal – o istorie în cuvinte şi în imagini”
• Monografia Schitului „Sfântul Nicolae”
• Albumul „Mănăstirea Comana istorie, sfinţenie, veşnicie”

PROIECTE PENTRU ANUL 2016
• Intensificarea colaborarilor şi realizarea de proiecte comune cu cât mai multe institutii de cultură din Episcopia Giurgiului;
• Identificarea surselor de finanţare pentru realizarea activităţilor cultural-religioase;
• Colaborarea cu preoţii în vederea implicării lor mai active în proiecte cultural-religioase;
• Realizarea unui program amplu de manifestari dedicate Anul omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox şi Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti în Patriarhia Română
• Sprijinirea participarii la concursuri, festivaluri sau alte manifestari cultural-religioase;
• Realizarea unui grafic anual cu tematica si participantii la emisiuni Radio-TV locale sau nationale;
• Realizarea unei baze de documente (articole, recenzii, studii,etc) pentru publicatii în reviste;
• Intensificarea informării activităţilor din cuprinsul Episcopiei Giurgiului prin Sectorul Cultural şi Comunicaţii Mass-Media;
• Achiziţionarea de aparatură video pentru desfăşurarea activităţilor specifice;
• Realizarea unei arhive audio-video a activitatilor cultural-religioase;
• Participarea la întâlnirea cu purtătorii de cuvânt şi responsabilii cu media din eparhii, organizată de Patriarhia Română