OPERA SOCIAL FILANTROPICĂ

„Învățătura faptelor este mult mai vrednică decât cea a cuvintelor.
Dumnezeu nu se uită la fapte, ci la dragostea cu care au fost făcute.
Nu e nimic mult, când oamenii iubesc puțin, așa cum nu este puțin,
când oamenii iubesc mult. Nimic nu este atât de propriu firii noastre
ca a fi în comuniune cu altii, a avea nevoie unii de alții
și a ne iubi unii pe altii.”

Sf. Vasile cel Mare

Activitatea social-filantropică în Episcopia Giurgiului

Filantropia, ca forma concreta de manifestare a iubirii fata de aproapele a cunoscut în istoria Bisericii forme deosebite si multiple de manifestare precum: folosirea în comun a bunurilor; ajutorarea bisericilor aflate în lipsuri, ajutorarea saracilor, grija fata de orfani sau vaduve, slujirea aproapelui. Ulterior, în comunitatile crestine aveau sa se înfiinteze azile pentru vaduve si batrâni, orfelinate, case de oaspeti pentru primirea strainilor, adaposturi pentru saraci si spitale care corespundeau cerintelor acelor vremuri. Astazi, Biserica noastra se adapteaza noilor realitati sociale si îsi continua activitatea filantropica prin înfiintarea de asociatii cu diverse directii de manifestare a demersurilor social – caritative. Ea are în vedere mai multe categorii de beneficiari ai acestora; batrâni, copii, oameni cu posibilitati materiale reduse, persoane cu handicap sau cu probleme de integrare în societate. În contextul realitatilor actuale, opera filantropica este cu atât mai necesara cu cât numarul celor aflati în diverse neputinte este în crestere.

Sistemul de Asistenta Sociala în Biserica Ortodoxa Româna este determinat de slujirea misionara si pastorala a Bisericii si are profil social si filantropic. Activitatea de Asistenta sociala se desfasoara în conformitate cu prevederile Statutului pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Române. Sistemul de Asistenta Sociala este integrat si organizat profesional, în cadrul srtucturilor administrativ organizatorice ale Bisericii Ortodoxe Române.
Astfel, cu Binecuvântarea Preasfintitului Parinte Dr. Ambrozie, Episcopul Giurgiului, în anul 2006, a luat fiinta la nivelul Episcopiei Giurgiului Asociatia „Letca Noua“, având ca obiective principale:
• înfintarea de asezaminte sociale pentru copii orfani si cu risc social;
• înfiintarea de asezaminte sociale pentru îngrijirea batrânilor neputinciosi si cu posibilitati materiale reduse;
• înfiintarea de cantine sociale pentru persoane de diferite vârste, fara posibilitati;
• consilierea persoanelor cu diferite probleme sociale din casele de copii, spitale, penitenciar, în vederea reintegrarii lor.

În prezent pe langa Biroul de Asistenta Sociala al Episcopiei Giurgiului, functioneaza înca 10 centre, dupa cum urmeaza:
• 4 centre de asistenta sociala în cadrul Protopopiatelor;
• 6 centre la nivel de parohie;

Personalul care îsi desfasoara activitatea în cadrul acestor birouri de asistenta sociala este alcatuit din: un consilier social, un inspector eparhial, 20 asistenti sociali teologi sau cu studii de specialitate altele decat teologice, 6preoti misionari, 35 lucratori sociali, 55 voluntari si alte 60 de persoane (medici si asistenti medicali, educatori si personal de supraveghere, psihologi, bucatari, îngrijitori, etc)

În perioada 16-17 martie 2009 s-a desfasurat la Alba Iulia, cu binecuvântarea Înaltpreasfintitului Arhiepiscop Andrei al Alba Iuliei, sedinta anuala de lucru a Adunarii Generale a Federatiei Filantropia.

În urma sustinerii dosarului de candidatura a Asociatiei Letca Noua de catre Pr. Popa Edmond Nicolae, Consilierul Social al Episcopiei Giurgiului, Adunarea Generala a Federatiei Filantropia a aprobat aderarea asociatiei eparhiei noastre la aceasta Federatie.

Aceasta Federatie are drept scop dezvoltarea capacitatilor organizationale a cooperarii si a fortei de actiune a organizatiilor membre, a altor organizatii care functioneaza cu binecuvântarea Bisericii si a Sectoarelor Social-Filantropice ale eparhiilor din cuprinsul Patriarhiei Române. Obiectivele sunt: elaborarea si implementarea de strategii si programe comune în domeniile asistenta sociala, medicala, educationala si al dezvoltarii comunitare, încurajarea participarii la viata sociala a membrilor comunitatii si cultivarea sentimentului de solidaritate sociala; dezvoltarea capacitatii organizationale si de resurse umane a organizatiilor membre, a altor organizatii nonguvernalentale care functioneaza cu binecuvantarea Bisericii si a sectoarelor social-filantropice ale eparhiilor.

În vederea asigurarii unei bune derulari a programelor sociale, cu rezultate pozitive asupra beneficiarilor si pentru elaborarea corespunzatoare a proiectelor, în scopul obtinerii resurselor financiare necesare, în anul 2008, Eparhia Giurgiului a pus accent pe:
– acreditarea si licentierea serviciilor oferite;
– specializarea asistentilor sociali teologi în diferite domenii ale asistentei sociale;
– alcatuirea si completarea cererilor de finantare;
– managementul proiectelor, monitorizarea si evaluarea proiectelor;
– organizarea unei serii de cursuri de pregatire a voluntarilor în profesia de lucrator social.

Principalele obiective ale programelor sociale initiate si derulate de Biserica îl reprezinta înfiintarea de noi institutii sociale ca alternative la serviciile de asistenta sociala pentru persoanele defavorizate care nu sunt cuprinse în sistemul asistentei sociale de stat, precum si în scopul prevenirii institutionalizarii copiiilor din familii cu risc social si a batrânilor singuri.

Pe parcursul anului 2008, s-au înfiintat noi institutii de protectie sociala atât în mun. Giurgiu, cât si în diferite localitati din cuprinsul eparhiei unele care îsi desfasoara deja activitatea iar altele fiind în curs de amenajare sau în faza de constructie:
– Asezamântul Social ,,Gradina Maicii Domnului ” din Comuna Letca Noua, coordonator Prof. Popa Florica;
– Asezamântul Social „Sf. Arhangheli Mihail si Gavriil” din Loc. Slobozia, responsabil Pr. Chivu Ciprian;
– Asezamântul Social „Dumnezeestii Parinti Ioachim si Ana” din Com. Letca Noua, responsabil Pr. Panasiu Gabriel;
– Casa Protejata ,,Nifon Mitropolitul” din Com. Letca Noua – responsabil Asistent Medical Principal Panasiu Matilda;
– Centrul Social Filantropic „Sf. Ioan Valahul” din Giurgiu;
– Ansamblul Case Sociale Ralesti din Parohia Ralesti – responsabil Pr. Stefan Valentin;
– Cantina Sociala „Sf. Nicolae cel Milostiv” din cadrul Schitului Sf. Ierah Nicolae din Giurgiu – responsabil Protos. Narcis Aldescu.
– Cantina Sociala „Sf. Mina – Grabnic Ajutatorul” din cadrul Manastirii „Buna Vestire” din Loc. Bolintin Vale – responsabil Protos. Mina Strainul;
– Cantina Sociala „Sf. Mucenita Filofteia” din Parohia Mihailesti II (Tufa) – responsabil Pr. Burcea Cornel;
– Cantina Sociala ,,Misa Anastasievici” din Parohia Clejani – responsabil Pr. Farmazon Costinel;
– Cantina Sociala ,,Sf. Mucenic Manuil” din Parohia Bolintin Deal II – responsabil Pr. Popescu Mugurel;

O realizare importanta a Sectorului Social Misionar al Episcopiei Giurgiului, o reprezinta obtinerea acreditarii Asociatiei „Letca Noua” pentru furnizarea de servicii sociale la Asezamântul „Gradina Maicii Domnului”.

In cadrul Asezamântului „Gradina Maicii Domnului” de la Letca Noua functioneaza urmatoarele componente specializate:
• Centrul de primire în regim de urgenta a persoanelor victime ale violentei în familie unde se asigura urmatoarele servicii sociale: primire si gazduire, protectie si îngrijire, suport emotional si dupa caz consiliere psihologica si consiliere juridica (doua mamici cu patru copii).
• Centrul Maternal cu urmatoarele servicii sociale: primire si gazduire, protectie si îngrijire, suport emotional si dupa caz consiliere psihologica si juridica.
• Centrul cu modul de tip familial cu urmatoarele servicii sociale: gazduire pe perioada nedeterminata; asistenta medicala si îngrijire, suport emotional si dupa caz consiliere psihologica, educare, socializare si petrecerea timpului liber (trei copii).
• Locuinta protejata „Nifon Mitropolitul” cu urmatoarele servicii sociale : gazduire pe perioada nedeterminata si sprijin pentru o viata independenta (o familie – mama si tata cu noua copii).

Cu ocazia hramului Bisericii „Nasterea Maicii Domnului” de la Letca Noua în data de 8 septembrie 2008, a avut loc inaugurarea si sfintirea de catre Preasfintitul Parinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului a Asezamântului „Gradina Maicii Domnului” destinat ajutorarii copiilor orfani si mamelor cu copii victime ale violentei în familie.

În ceea ce priveste modalitatea de implementare a programelor, în anul 2008, s-a pus accent pe parteneriate, numeroase programe fiind derulate în colaborare cu serviciile publice specializate (Directiile de asistenta sociala si pentru protectia drepturilor copilului, Directiile pentru persoane cu handicap, Primarii, Inspectoratul teritorial scolar, Agentiile de reconversie si recalificare profesionala, Directiile sanitare judetene, Directiile judetene pentru tineret si sport si alte organisme administrative deconcentrate) sau cu organizatii neguvernamentale din tara si strainatate

Obiectivele Programelor sociale initiate si derulate în anul 2008 au fost urmatoarele:
• organizarea si dezvoltarea de servicii de asistenta sociala, în special la nivelul parohiei, pentru categorii de persoane aflate în situatii de risc social;
• asistenta sociala si medicala primara si specializata, oferita persoanelor aflate în asezamintele sociale ale Bisericii si în institutiile de ocrotire ale statului;
• prevenirea institutionalizarii copilului si a persoanelor vârstnice singure;
• asistenta acordata victimelor calamitatilor naturale;
• specializarea si acreditarea serviciilor acordate;
• înfiintarea de noi institutii de asistenta sociala ca alternative la institutiile clasice de tip rezidential ale statului.

Pe perioada 21.04.2008 – 21.11.2008 s-a derulat în parteneriat cu Agentia teritoriala Antidrog programul „Votat ! Viata fara droguri” având ca grup tinta 200 de elevi de la clasa a -VIII –a, parintii lor si profesorii diriginti de la Sc. cu clasele I – VIII din Giurgiu.

Scopul acestui program a fost cresterea factorilor de protectie la vârste mici pentru evitarea sau cel putin întârzierea debutului consumului de alcool, tutun si droguri, desfasurarea în scoli de activitati structurate de informare a familiei sau privind factorii de risc si de protectie individuala si de grup: derularea de interventii de limitare a factorilor de risc în rândul populatiei scolare prin colaborare cu autoritatile publice, locale si organizatii neguvernamentale.

În ziua de 29 aprilie, a doua zi de Sfintele Pasti, cu ocazia zilei orasului Giurgiu care are ca patron spiritual pe Sf. Mare Mucenic Gheorghe, în prezenta Preasfintitului Parinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a Înaltpreafintitului Neofit, Mitropolitul de Russe si a Preasfintitului Iacob Episcop Vicar al Mitropoliei de Russe, dupa Sf. Liturghie Arhieresca de la Catedrala „Adormirea Maicii Domnului”, a avut loc Sfintirea Cantinei Sociale „Sf. Nicolae cel Milostiv” care se afla în incinta Schitului „Sf. Ierarh Nicolae” din Giurgiu.

Cantina Sociala este destinata persoanelor fara posibilitati materiale din Municipiul Giurgiu, familii care sunt în evidenta Sectorului Social al Episcopiei Giurgiului precum si copii si elevi proveniti din familii dezorganizate, monoparentale sau foarte saraci în numar de 100 de persoane ce primesc hrana calda si rece.

În luna iunie s-a derulat programul „Lumina din suflet” la Casa de Cultura Ion Vinea din Giurgiu si a avut ca parteneri Penitenciarul de maxima siguranta din Giurgiu si Casa de Cultura „Ion Vinea” Expozitia de icoane, pictate de persoanele private de libertate cât si prezentarea de carte religioasacare a avut ca obiectiv strângerea de fonduri destinate lucrarilor de pictura ce se afla în plina desfasurare la Capela penitenciarului, program care s-a încheiat în urma licitatie de vanzare a tuturor icoanelor si a cartilor.

În ziua de 30 iunie 2008, a fost finalizat programul ,,Sa traim împreuna bucuria de a darui” – program derulat în parteneriat cu Parohia Letca Noua, Sc. cu clasele I-VIII Letca Noua si Gradinita nr. 251 din Bucuresti.

Grupul tinta a fost grupa WOLDORF de la Gradinita nr. 251 din Bucuresti, grupa mare de la Gradinita Letca Noua, clasele I-IV de la Scoala Letca Noua.

Obiectivele proiectului au fost :
– educarea trasaturilor pozitive de bunavointa si caracter;
– formarea unei atitudini pozitive fata de sine si fata de ceilalti;
– exprimarea unei stari afective de prietenie, toleranta si armonie;
– grija fata de copiii defavorizat;

În preajma sarbatorilor de iarna a avut loc Programul „Craciunul alaturi de voi” ce a avut ca parteneri Administratia Nationala a Penitenciarelor si Penitenciarul de maxima siguranta din Giurgiu, la care a participat si Sectorul Social al Episcopiei Giurgiului. La concertul de colinde ce a fost prezentat în sala de festivitati a penitenciarului, Corala preoteasca a Episcopiei Giurgiului si Corala Capelei penitenciarului au sustinut un program de colinde si poezii religioase traditionale românesti.

În programele „In Bratele Mamei” si „Alaturi de copii institutionalizati” în colaborare cu D.G.A.S.P.C. Giurgiu, Sectorul Social a participat la Concertele de colinde de la Sc. Speciala, unde sunt îngrijiti permanent 100 copii cu dizabilitati si la Casele de tip familial: „Casa Mea” , „Casa Noastra” , „Andrei” , „Ioana” si altele din Giurgiu unde au fost împartite daruri ce au constat în carti de rugaciune, iconite, calendare, pachete cu dulciuri, fructe si articole de îmbracaminte.

Programele „Si ei sunt ai nostri” (pentru 30 persoane cu dificultati de deplasare) si „Batrânete fericita” ( pentru 30 batrâni ) s-au derulat de-a lungul întregului an si a constat într-un ajutor permanent prin oferirea de consultatii si medicamente gratuite, alimente, îmbracaminte, carti de rugaciuni, icoane calendare, si altele.

Prin programul ,,Sa-i ajutam pe cei în suferinta” au fost vizitati bolnavii din spitalele din cadul Episcopiei Giurgiului de la: Spitalul Judetean Giurgiu, Spitalul de la Vadu Lat, spitalul de la Ghimpati care au primit ajutoare ce au constat în alimente, dulciuri, fructe, articole de îmbracaminte si altele.

Programele sociale „ Solidaritatea Crestina” si ,,Iubire Crestina ” au facut ca peste 200 familii sarace aflate în evidenta Sectorului Social al Episcopiei Giurgiului sa fie ajutate în mod permanent cu alimente, articole de îmbracaminte, detergenti si altele. De asemenea, au fost sprijinite familii care din cauza resurselor financiare reduse nu pot asigura o îngrijire si educatie corespunzatoare copiilor, nu au acces la serviciile de asistenta medicala si nu sunt cuprinse în sistemul de protectie sociala al statului.

Serviciile sociale oferite de catre Biserica au fost adaptate la caracteristicile si nevoile fiecarei categorii de persoane în functie de mediul de provenienta al acestora: institutii de protectie ale statului, asezaminte sau în propriul domiciliu.