Anunț

Capacitate Preotească, sesiunea octombrie 2023

     În ziua de 25 octombrie 2023, cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Dr. Ambrozie, Episcopia Giurgiului organizează examenul de capacitate preoţească.

Examenul va consta din evaluarea  cunoştinţelor de doctrină şi misiune (examen scris), precum şi a cunoştinţelor de liturgică, muzică bisericească, drept şi administraţie parohială, catehetică şi omiletică (examen oral).

Înscrierea candidaților se face în perioada 18-23 octombrie 2023 la sediul Centrului Eparhial al Eparhiei .

Graficul examenului de capacitate preoţească ce va avea loc in data de 25 octombrie 2023, organizat la Seminarul Teologic Teoctist Patriarhul din Giurgiu, este următorul:

– ora 8.00 – test psihologic

– ora 9.00 – susţinerea probei scrise la disciplinele Dogmatică şi Misiologie

– ora 13.00 – susţinerea probei orale la disciplinele: Teologie Liturgică, Catehetică şi Omiletică, Drept şi administraţie parohială, Muzică bisericească.

26 octombrie 2023 – afişarea rezultatelor

Examenul de capacitate preoţească este valabil timp de un an de zile.

***

Media generală de titularizare rezultă din: media examenului de bacalaureat / licenţa, media de atestare a competentelor profesionale/ media anilor de studiu din facultate şi media examenului de capacitate preoţească.

Candidaţii care nu au obținut minim nota 7 la examenul de capacitate preoţeasca se pot prezenta la un nou examen în sesiunea următoare, în aceleaşi condiţii amintite mai sus.

Media de promovare a examenului de capacitate este minimum 7 (şapte).

În răstimpul dintre sesiunile examenului de capacitate preoţească numirea în posturile vacante (titularizarea) se face, la cerere, în ordinea mediilor, dintre candidaţii care au promovat cu media minimă în anul în care este valabil examenul de capacitate.

 

ACTE NECESARE

PENTRU ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE CAPACITATE PREOŢEASCĂ

 

 1. Cerere de înscriere la examen
 2. Adeverinţă medicală de la medicul de familie
 3. Curriculum Vitae
 4. Diploma de bacalaureat – copie xerox
 5. Foaie matricola liceu – copie xerox
 6. Diploma de licenţă – copie xerox
 7. Foaie matricola facultate – copie xerox
 8. Copie xerox după actul de identitate
 9. Recomandarea preotului duhovnic

 

 

PROGRAMA PENTRU EXAMEN

 

 1. DISCIPLINE FUNDAMENTALE

 

Dogmatică

1 Revelaţia naturală şi supranaturală: căi de transmitere. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie.

 1. Cunoaşterea lui Dumnezeu: felurile cunoaşterii;
 2. Dogma Sfintei Treimi;
 3. Păcatul strămoşesc: origine, urmări;
 4. Biserica: fiinţa, întemeierea, însuşirile, membrii;
 5. Sfintele Taine: Botezul, Ungerea cu Sf. Mir, Maslul, Mărturisirea, Euharistia, Cununia, Hirotonia;
 6. Cinstirea sfinţilor, moaştelor, icoanelor, a Maicii Domnului şi a Sfintei Cruci.

 

Misiologie

 1. Misiunea Bisericii în societatea contemporană, provocări și speranțe;
 2. Misiunea Bisericii prin intermediul mijloacelor mass-media;
 3. Biserica Ortodoxă şi provocările lumii contemporane: secularizarea, consumismul, globalizarea
 4. Lucrarea Bisericii în contextual pandemiei;

 

 

 1. CATEHETICĂ ŞI OMILETICĂ

Catehetică

 

 1. Despre ierarhia bisericească;
 2. Despre Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie;
 3. Despre Sfintele Taine;
 4. Despre cinstirea Sfintei Cruci;
 5. Despre cinstirea sfintelor icoane;
 6. Despre cinstirea sfintelor icoane;
 7. Despre Taina Cununiei;
 8. Despre Taina Sfântului Botez;
 9. Despre Sfânta Liturghie;
 10. Despre post;
 11. Despre rugăciune.

 

 

Omiletică

 

 1. Predică dogmatică: Despre Sfântul Har (Dum. a II a din Post – Marcu 2,1-12)
 2. Predică morală: Despre desăvârşirea creştină (Dum. a IV a din Post – Marcu 9, 17-32)
 3. Predică la Duminica slăbănogului (Ioan 5, 1-15;
 4. Predică la Duminica samarinencei ( Dum. a Va după Paşte – Ioan 4, 5-42);
 5. Predică exegetică la Duminica a XXX a după Rusalii – Luca 18, 18-27);
 6. Predică istorică: Despre Ortodoxie ( Ioan 1, 43-51);
 7. Predică tematică: Despre pocăinţă ( Duminica fiului risipitor – Luca 15, 11-32);
 8. Predică la Duminica vameşului şi a fariseului (Luca 18, 10-14);

 

III. DREPT BISERICESC ŞI ADMINISTRAŢIE PAROHIALĂ

 

Drept Bisericesc

 

 1. Organele centrale deliberative bisericeşti;
 2. Organele centrale executive bisericeşti;
 3. Sinoadele-organe colective ale puterii bisericeşti
 4. Sfântul Sinod;
 5. Adunarea Naţională Bisericească;
 6. Parohia şi organele parohiale;
 7. Adunarea Parohială şi atribuţiile ei;
 8. Consiliul Parohial şi atribuţiile lui;
 9. Comitetul Parohial;
 10. Atribuţile parohului;
 11. Atribuţiile protopopului;
 12. Adunarea Eparhială;
 13. Distincţii bisericeşti;
 14. Calităţile şi condiţiile canonice cerute candidatului la Hirotonie;
 15. Mirenii:drepturi şi îndatoriri;
 16. Rudenia de sânge;
 17. Autonomia şi autocefalia bisericească;
 18. Statutul de organizare şi funcţionare al B.O.R.;
 19. Abaterile şi delictele disciplinare;
 20. Averea bisericească şi administrarea ei;
 21. Bunurile sacre şi bunurile comune bisericeşti;
 22. Instanţele bisericeşti de judecată;
 23. Pedepse vremelnice şi definitive;

 

Administraţie Parohială

 

1.Actele ocazionale: certificatul,adeverinţa,convocatorul;

2.Acte şi registre de contabilitate parohială;

3.Registrul inventar;

 1. Procedura de dare şi primire a gestiunii parohiale;
 2. Donaţiile.

 

 1. MUZICĂ BISERICEASCĂ

 

 1. Citirea Apostolului şi Sf. Evanghelii;
 2. Rostirea ecteniilor;
 3. Tropare la Cununie şi Înmormântare;
 4. Cântări din perioada Triodului;
 5. Cântări din perioada Penticostarului;
 6. Axioane;
 7. Heruvic;
 8. Cântări la Sfânta Liturghie;
 9. Polieleu;
 10. Cântări la Vecernie şi Utrenie;

 

 1. TEOLOGIE LITURGICĂ ŞI TIPIC

 

 1. Utrenia
 2. Rânduiala Utreniei din zilele de rând, Rânduiala ,

 

 1. Utreniei din duminici
 1. Rânduiala Utreniei de la Sfinţii cu Polieleu,
 2. Rânduiala Utreniei de la Praznice împărăteşti,
 3. Rânduiala Deniilor din Săptămâna Patimilor,
 4. Rânduiala Deniei din Joia Mare,
 5. Rânduiala Deniei Prohodului din Vinerea Sfintele Patimi
 6. Vecernia
 7. Rânduiala Vecerniei Mici,
 8. Rânduiala Vecerniei din zilelede.rând,
 9. Rânduiala Vecernie de Sâmbătă seara,
 10. Rânduiala Vecernie la sfinţi cu Polieleu,
 11. Rânduiala Vecernie la Praznice împărăteşti,
 12. Vecernii cu randuială specială
 13. Vecernia şi Utrenia din Săptămâna Luminată:
 14. Binecuvantarea la Utrenia şi Vecernia din Săptămâna Luminată,
 15. Binecuvantarea la Utrenia şi Vecernia din Duminica Tomii,
 16. Caracteristicile Vecerniei din ziua-de-Paşti şi din Săptămâna Luminată
 17. Caracteristicile Utreniei din ziua-de-Paşti şi din Săptămâna Luminată
 18. Ceasurile Împărăteşti şi structura lor;
 19. Laudele bisericeşti:
 20. Ce sunt laudele bisericeşti, numărul lor şi momentele săvârşirii;
 21. Sfintele Taine: scopul lor, rânduială, particularităţi, semnificaţii, situaţii speciale.
 22. Sfânta Liturghie

Rânduiala pregătirii pentru Sfânta Liturghie

Rânduiala înveşmântării

Rânduiala Sfintei Liturghii

Rugaciunea Vohodului Mic

Pomenirile Vohodului Mare