EpiscopulPS Ambrozie

Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului a fost hirotonit întru treapta arhieriei în urmă cu 23 de ani

Prin voia şi lucrarea lui Dumnezeu, în urmă cu 23 de ani, la recomandarea vrednicului de pomenire Patriarh Teoctist Arăpașu, Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului a fost hirotonit întru treapta arhieriei, ca Episcop Vicar Patriarhal, cu titulatura Sinaitul.

În tot acest răstimp, marcat de provocarile inerente ale epocii în care trăim, Preasfințitul Părinte Ambrozie a slujit cu multă jertfelnicie spre binele Bisericii și a celor încredințați spre păstorire.

Roadele slujirii Preasfinției Sale sunt multe și diverse și stau sub semnul unei credințe statornice și al unei mari puteri de jertfă. Toate acestea sunt pline de însemnătate, însă mai presus de toate, rămâne dragostea cu care Preasfinția Sa a fost și este  alături de preoţi şi de credincioşi.

La acest popas aniversar, membrii Permanenței Consiliului Eparhial, clerul, monahii și monahiile și toți credincioșii din cuprinsul Episcopiei giurgiului  se roagă Mântuitorului nostru Iisus Hristos să dăruiască Preasfinției Sale ani buni cu pace, sănătate şi rodnică arhipăstorire spre bucuria şi folosul nostru duhovnicesc.