EpiscopulPS Ambrozie

Întru multi ani, Preasfințite Părinte!

“Frăţia ta pregăteşte-te în aşa fel ca Dumnezeu să poată lucra cu frăţia ta acolo unde vrea El şi unde ştie El că trebuie să fii de folos.” Pr. Teofil Părăian din volumul “Veniți de luați bucurie”.

 

Se împlinesc 23 de ani astăzi de când, la propunerea vrednicului de pomenire Patriarh Teoctist și cu alegerea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Preasfințitul Părinte Ambrozie a fost ales Episcop Vicar Patriarhal cu titulatura “Sinaitul”.

Sunt 23 de ani de slujire neobosită a Arhiereului Veșnic Hristos și a Bisericii pe care El a întemeiat-o ca loc mântuire a sufletelor ce tânjesc după apa cea vie.

Dumnezeu ni l-a hărăzit nouă ca Păstor și Părinte și cu adevărat iubirea lui Hristos se vede în lucrarea și hărnicia cu care a întemeiat și sporit material și spiritual o Eparhie aflată într-o margine de țară, cu oameni care aveau nevoie de îndrumare și mângâiere duhovnicească.

Mânăstirile nou înființate sau reclădite, bisericile de enorie, așezămintele sociale, centrele culturale și pastorale, cabinetele de asistență medicală dar și numeroasele activități desfășurate în tot acest răstimp sunt ctitorii ce vor dăinui și vor mărturisii tuturor generațiilor ce vor urma despre vrednicia Ierarhului nostru.

Cei care i-au stat alături știu că nu a fost și nu este un drum ușor ba dimpotrivă, că tot ceea ce s-a clădit a necesitat efort, implicare și dăruire dincolo de timp și dincolo de confortul pe care oamenii obișnuiți și-l doresc sau la care aspiră. Bucuriile însă au fost pe măsura jertfei. Nimic din toate acestea însă, n-ar fi fost posibile fără binecuvântarea lui Dumnezeu, fără rugăciunile neîncetate ale clericilor dar mai ales fără sprijinul, ajutorul și continua susținere a credincioșilor care au format în jurul Preasfinției Sale o mare familie. Da, azi, după atâta vreme Eparhia Giurgiului este casa noastră, casă ce sporește spre slava lui Dumnezeu și cinstea Bisericii Sale cu flori duhovnicești menite să aline și să adape pe toți cei ce caută ”Adevărul”.

Cea mai recentă ctitorie este Mânăstirea nou înființată în localitatea Bolintin Vale ce poartă hramul ”Acoperământul Maicii Domnului” care prin dania făcută de ctitorii Ion si Mariana Roșu este incepând cu 1 Octombrie 2023 cel mai nou loc de închinare al Episcopiei noastre.

La acest ceas aniversar urăm Preasfinției Sale ani lungi de păstorire binecuvântată, sănătate, putere și cuvânt cu putere multă spre mântuirea noastră a celor așezați sub omoforul său.

 

Întru multi ani, Preasfințite Părinte!

 

*******************************************************************************************************

 

Cei care vor să ajute la edificarea noii mânăstiri, păstorită de Stavrofora Cecilia Moldoveanu o pot face prin donații în contul:

RO56 RNCB 0146 1766 3525 0001 – SCHITUL SFANTUL ACOPERAMANT deschis la Banca Comercială Română

Toți donatorii vor fi pomeniți la Sfintele Liturghii și slujbe săvârșite în această Sfântă Mânăstire.