EpiscopulNoutățiPS AmbrozieSărbătoare

Zi de aleasă bucurie duhovnicească la Mânăstirea Sfântul Ioan Rusul din localitatea Slobozia, Giurgiu.

În ziua de pomenire a Sfântului Ioan Rusul, ocrotitorul Mânăstirii cu același nume din localitatea Slobozia, Judetul Giurgiu, Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul nostru, alături de Preacuviosul Părinte Arhimandrit Teodor Șerban, Vicarul Episcopiei Giurgiului și Starețul Mânăstirii Sf. Ioan Rusul, Preacuviosul Părinte Arhimandrit Mihail Muscariu, Exharhul Mânăstirilor din curprinsul Episcopiei noastre, Părinții Consilieri membri ai Permanenței Eparhiale și un mare număr de Preoți și Diaconi, a săvârșit slujba de târnosire a Bisericii Sfinții Mihail și Gavriil cu hramurile Sfintei Ecaterina, a Sfântului Ioan Maximovici și Teofana Basarab.

Sfânta Biserică, cu o arhitectură brâncovenească clasică, a fost construită cu strădania și jertfa preotesei Ecaterina Balaban, văduva vrednicului de pomenire Pr. Iconom Stavrofor, Mihai Balaban, ctitor al Sfintei Mânăstiri dar și prin ajutorul și contribuția altor binecredincioși care au ridicat acest Sfânt Altar ce va sta spre închinare pelerinilor chiar la intrarea în Sfânta Mânăstire.

Cu această ocazie, Preacuviosul Părinte Arhimandrit Mihail, a explicat sutelor de credincioși prezenți la eveniment, toate momentele ce au făcut parte din slujba sfințirii bisericii dar și din sfințirea Prestolului adică a Sfintei Mese din altarul bisericii pe care din acest moment se vor săvârși Sfintele Liturghii.

După acest moment, Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului a săvârșit Sfânta Liturghie împreună cu soborul de preoți și diaconi, la altarul de vară al Sfintei Mânăstiri. În timpul Liturghiei, Preasfințitul Părinte Ambrozie a hirotonit un ieromonah pe seama Mânăstirii Izvorul Tămădurii din localitatea Floresti-Stoenești, județul Giurgiu.

În cuvântul de învățătura, Preasfințitul nostru, a îndemnat credincioșii prezenți să urmeze exemplul Sfântului Ioan Rusul de mărturisire și jertfă pentru credință și adevăr dar și exemplul sfințeniei pe care îl învățăm din viețile sfinților deveniți ocrotitori ai sfântului locaș târnosit cu această ocazie.

La finalul slujbei, Preasfințitul Părinte Ambrozie, a hirotesit un Protosinghel pe seama Mânăstirii Sfântul Ioan Rusul și l-a felicitat pe părintele Vicar, pe ctitorii și ostenitorii mânăstirii pentru eforturi, jertfă, implicare și devotament pentru Biserica vie și luptătoare ce trebuie să servească și prin locuri de închinare rostului omului pe pământ, mântuirea sufletului și dobândirea veșnicei Împărății a lui Dumnezeu.