AnunțÎnvățământ TeologicNoutăți

EXAMEN DE CAPACITATE PREOŢEASCĂ ÎN EPISCOPIA GIURGIULUI

În ziua de 21 martie 2022, cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Dr. Ambrozie, Episcopia Giurgiului a organizat examenul de capacitate preoţească ce a avut loc la Seminarul Teologic “Teoctist Patriarhul” din Giurgiu.

Examenul s-a desfășurat în conformitate cu graficul anunțat și a constat în evaluarea cunoştinţelor de doctrină şi misiune (examen scris), precum şi a cunoştinţelor de liturgică, muzică bisericească, drept şi administraţie parohială, catehetică şi omiletică (examen oral).

Cei zece candidați înscriși în perioada 14 – 18 martie 2022 la sediul Centrului Eparhial al Eparhiei Giurgiului au fost examinați de o comisie formată din profesori și consilieri eparhiali.

Media de promovare a examenului de capacitate este minimum 7 (şapte).

Cadidații promovați la toate probele vor susține un interviu duhovnicesc cu Preasfinţitul Părinte Episcop Dr. Ambrozie, Episcopul Giurgiului.

Candidaţii care nu au obținut minim nota 7 la examenul de capacitate preoţeasca se pot prezenta la un nou examen în sesiunea următoare.

În răstimpul dintre sesiunile examenului de capacitate preoţească, numirea în posturile vacante (titularizarea) se face, la cerere, în ordinea mediilor, dintre candidaţii care au promovat cu media minimă în anul în care este valabil examenul de capacitate.