AnunțNoutăți

PAROHII VACANTE

MITROPOLIA   MUNTENIEI  SI  DOBROGEI

E P I S C O P I A     G I U R G I U L U I

PAROHII VACANTE

1. Noua Catedrala Episcopală, Mun. Giurgiu, Jud. Giurgiu –
Protoieria GIURGIU
post vacant de preot slujitor (PRIN TRANSFER)
Parohie categoria I, 1000 familii;
Cerințe speciale – minim grad profesional II

2. Parohia BOLINTIN DEAL II, Com. Bolintin Deal, Jud. Giurgiu –
Protoieria BOLINTIN
post vacant de preot slujitor (PRIN TRANSFER)
Parohie categoria I, 500 familii;
Cerințe speciale – minim grad profesional II

3. Parohia SCHITU, Sat Schitu, Com. Schitu, Jud. Giurgiu –
Protoieria MIHĂILEȘTI
post vacant de preot paroh
Parohie categoria III, 200 familii;

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURS
• Curriculum vitae
• Memoriu de activitate
• Diploma de Doctor şi foaie matricolă – copie xerox (după caz)
• Diploma de master şi foaie matricolă – copie xerox (după caz)
• Diploma de licenţă şi foaie matricolă – copie xerox
• Diploma de bacalaureat şi foaie matricolă –copie xerox
• Carte de identitate – copie xerox
• Certificat de naştere – copie xerox
• Certificat de căsătorie– copie xerox
• Adeverinţe lipsă debite (Protoierie)
• Adeverinte grade profesionale
• Recomandare duhovnic
• Cerere

Dosarele se depun la Secretariatul Episcopiei Giurgiului PERIOADA DE DEPUNERE A DOSARELOR ESTE
9-25 SEPTEMBRIE 2021