NoutățiPostPS Ambrozie

DENIA DIN SFÂNTA ȘI MAREA VINERI

În seara zilei de 29 aprilie 2021, în toate bisericile din cuprinsul Episcopiei Giurgiului a fost săvârșită slujba Deniei din Sfânta și Marea Vineri.

La Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii” din comuna Florești-Stoienești, Protopopiatul Bolintin, județul Giurgiu, slujba Deniei celor Douăsprezece Evanghelii a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Episcop Ambrozie, înconjurat de un sobor de preoți și de diaconi.

În cuvântul de învățătură adresat celor prezenți, Preasfinția Sa a explicat înțelesul celor 12 pericope evanghelice care vorbesc despre sfintele, mântuitoarele și înfricoșătoarele Pătimiri ale lui Hristos, subliniind că ele arată îndelunga răbdare a Domnului nostru Iisus Hristos.

Prin jertfa Sa de pe Cruce, prin care a plătit pentru noi, ne-a iertat și ne-a împăcat cu Dumnezeu, ne-a dăruit iertarea păcatelor, biruință asupra uneltirilor diavolului și asupra răutății, eliberare de osânda cea veșnică, sfințirea, posibilitatea îndumnezeirii firii noastre omenești și dobândirea vieții veșnice.

În finalul cuvântului său, Chiriarhul i-a îndemnat pe credincioși ca în Vinerea și Sâmbăta Mare să mediteze la jertfa Mântuitorului Hristos pe care a făcut-o pentru întreaga omenire, apoi le-a oferit icoane cu scena Punerii în mormânt a Domnului nostru Iisus Hristos și Pastorala Preasfinției Sale, intitulată ” ÎNVIEREA DOMNULUI –  SĂRBĂTOAREA VIEŢII ŞI A NEMURIRII„.