AnunțNoutăți

PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE CAPACITATE PREOTEASCĂ DIN DATA DE 04 MARTIE 2021

PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE CAPACITATE PREOTEASCĂ DIN DATA DE 04 MARTIE 2021

 

I. DISCIPLINE FUNDAMENTALE

 

DOGMATICĂ

 1. Revelaţia naturală şi supranaturală: căi de transmitere. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie.
 2. Cunoaşterea lui Dumnezeu: felurile cunoaşterii;
 3. Dogma Sfintei Treimi;
 4. Păcatul strămoşesc: origine, urmări;
 5. Biserica: fiinţa, întemeierea, însuşirile, membrii;
 6. Sfintele Taine: Botezul, Ungerea cu Sf. Mir, Maslul, Mărturisirea, Euharistia, Cununia, Hirotonia;
 7. Cinstirea sfinţilor, moaştelor, icoanelor, a Maicii Domnului şi a Sfintei Cruci;
 8. Învierea morţilor şi judecata universală: Rai şi iad.
 9. Parusia şi milenarismul.

 

MISIOLOGIE

 1. Misiunea Bisericii în societatea contemporană

2. Biserica Ortodoxă şi Uniunea Europeană

 1. Biserica Ortodoxă şi provocările lumii contemporane: secularizarea, consumismul, globalizarea
 2. Mişcări religioase în societatea postmodernă (fenomenul New Age)

 

II. CATEHETICĂ ŞI OMILETICĂ

CATEHETICĂ

 1. Despre ierarhia bisericească;
 2. Despre Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie;
 3. Despre Sfintele Taine;
 4. Despre cinstirea Sfintei Cruci;
 5. Despre cinstirea sfintelor icoane;
 6. Despre Taina Cununiei;
 7. Despre Taina Sfântului Botez;
 8. Despre Sfânta Liturghie;
 9. Despre post;
 10. Despre rugăciune.

 

OMILETICĂ

 1. Predică dogmatică: Despre Sfântul Har (Dum. a II a din Post – Marcu 2,1-12)
 2. Predică morală: Despre desăvârşirea creştină (Dum. a IV a din Post – Marcu 9, 17-32)
 3. Predică la Duminica slăbănogului (Ioan 5, 1-15)
 4. Predică la Duminica samarinencei ( Dum. a Va după Paşte – Ioan 4, 5-42);
 5. Predică exegetică la Duminica a XXX a după Rusalii – (Luca 18, 18-27);
 6. Predică istorică: Despre Ortodoxie ( Ioan 1, 43-51);
 7. Predică tematică: Despre pocăinţă ( Duminica fiului risipitor – Luca 15, 11-32);
 8. Predică la Duminica vameşului şi a fariseului (Luca 18, 10-14);
 9. Predică la Duminica a XXXII a după Rusalii (Luca 19, 1-10);
 10. Predică la Duminica a XXVIII a după Rusalii (Luca 14, 16-24);

 

III. DREPT BISERICESC ŞI ADMINISTRAŢIE PAROHIALĂ

 

DREPT BISERICESC

 

 1. Organele centrale deliberative bisericeşti;
 2. Organele centrale executive bisericeşti;
 3. Sinoadele-organe colective ale puterii bisericeşti
 4. Sfântul Sinod;
 5. Sinodul Permanent;
 6. Adunarea Naţională Bisericească;
 7. Consiliul Naţional Bisericesc;
 8. Consistoriul Eparhial;
 9. Parohia şi organele parohiale;
 10. Adunarea Parohială şi atribuţiile ei;
 11. Consiliul Parohial şi atribuţiile lui;

12.Comitetul Parohial;

 1. Atribuţile parohului;
 2. Atribuţiile protopopului;
 3. Adunarea Eparhială;
 4. Consiliul Eparhial;
 5. Distincţii bisericeşti;
 6. Calităţile şi condiţiile canonice cerute candidatului la Hirotonie;
 7. Episcopii:drepturi şi îndatoriri;
 8. Mirenii:drepturi şi îndatoriri;
 9. Rudenia de sânge;
 10. Autonomia şi autocefalia bisericească;
 11. Statutul de organizare şi funcţionare al B.O.R.;
 12. Abaterile şi delictele disciplinare;
 13. Averea bisericească şi administrarea ei;
 14. Bunurile sacre şi bunurile comune bisericeşti;
 15. Instanţele bisericeşti de judecată;
 16. Pedepse vremelnice şi definitive;

 

ADMINISTRAŢIE PAROHIALĂ

 

 1. Actele ocazionale: certificatul, adeverinţa, convocatorul;
 2. Acte şi registre de contabilitate parohială;
 3. Registrul inventar;
 4. Planul financiar (bugetul) parohial: bugetul echilibrat, excedentar şi deficitar;
 5. Procedura de dare şi primire a gestiunii parohiale;
 6. Donaţiile.

 

IV. MUZICĂ BISERICEASCĂ

 

 1. Citirea Apostolului şi Sf. Evanghelii;
 2. Rostirea ecteniilor;
 3. Tropare la Cununie şi Înmormântare;
 4. Cântări din perioada Triodului;
 5. Cântări din perioada Penticostarului;
 6. Axioane;
 7. Heruvic;
 8. Cântări la Sfânta Liturghie;
 9. Polieleu;
 10. Cântări la Vecernie şi Utrenie;
 11. Colinde şi cântece de stea.

 

V. TEOLOGIE LITURGICĂ ŞI TIPIC

 

 1. UTRENIA

 

 1. Rânduiala Utreniei din zilele de rând,

b: Rânduiala Utreniei din duminici,

 1. Rânduiala Utreniei de la Sfinţii cu Polieleu,
 2. Rânduiala Utreniei de la Praznice împărăteşti,
 3. Rânduiala Deniilor din Săptămâna Patimilor,
 4. Rânduiala Deniei din Joia Mare,
 5. Rânduiala Deniei Prohodului din Vinerea Sfintele Patimi

 

 1. VECERNIA

 

 1. Rânduiala Vecerniei Mici,
 2. Rânduiala Vecerniei din zilele de rând,
 3. Rânduiala Vecernie de Sâmbătă seara,
 4. Rânduiala Vecernie la sfinţi cu Polieleu,
 5. Rânduiala Vecernie la Praznice împărăteşti,
 6. Vecernii cu randuială specială

 

 1. VECERNIA ȘI UTRENIA DIN SĂPTĂMÂNA LUMINATĂ

 

 1. Binecuvantarea la Utrenia şi Vecernia din Săptămâna Luminată,
 2. Binecuvantarea la Utrenia şi Vecernia din Duminica Tomii,
 3. Caracteristicile Vecerniei din ziua-de-Paşti şi din Săptămâna Luminată
 4. Caracteristicile Utreniei din ziua-de-Paşti şi din Săptămâna Luminată
 5. Ceasurile Împărăteşti şi structura lor;

 

 1. LAUDELE BISERICEŞTI

 

– Ce sunt laudele bisericeşti, numărul lor şi momentele săvârşirii;

– Sfintele Taine: scopul lor, rânduială, particularităţi, semnificaţii, situaţii speciale.

– Sfânta Liturghie

– Rânduiala pregătirii pentru Sfânta Liturghie

– Rânduiala înveşmântării

– Rânduiala Sfintei Liturghii

 

Subiectele examenului au fost selectate după Îndrumătorul Administrativ bisericesc – Ghidul pentru examenul de capacitate preoţească, administrarea parohiei şi a mănăstirii”, tipărit cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

 

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE CAPACITATE PREOŢEASCĂ

 

 1. Cerere de înscriere la examen
 2. Adeverinţă medicală de la medicul de familie
 3. Curriculum Vitae
 4. Diploma de bacalaureat – copie xerox
 5. Foaie matricola liceu – copie xerox
 6. Diploma de licenţă – copie xerox
 7. Foaie matricola facultate – copie xerox
 8. Copie xerox după actul de identitate
 9. Recomandarea preotului duhovnic