AnunțNoutăți

4 MARTIE 2021 – EXAMEN DE CAPACITATE PREOȚEASCĂ ÎN EPISCOPIA GIURGIULUI

 4  MARTIE 2021 – EXAMEN DE CAPACITATE PREOȚEASCĂ ÎN EPISCOPIA GIURGIULUI

 

În ziua de 04 martie 2021, cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Dr. Ambrozie, Episcopia Giurgiului organizează examenul de capacitate preoţească.

Examenul va consta din evaluarea  cunoştinţelor de doctrină şi misiune (examen scris), precum şi a cunoştinţelor de liturgică, muzică bisericească, drept şi administraţie parohială, catehetică şi omiletică (examen oral).

Înscrierea candidaților se face în perioada 01 -03  martie 2021 la sediul Centrului Eparhial al eparhiei noastre.

Graficul examenului de capacitate preoţească, sesiunea MARTIE 2021, organizat la sediul Episcopiei Giurgiului, este următorul:

– ora 8.00 – test psihologic

– ora 9.00 – susţinerea probei scrise la disciplinele Dogmatică şi Misiologie

– ora 13.00 – susţinerea probei orale la disciplinele: Teologie Liturgică, Catehetică şi Omiletică, Drept şi administraţie parohială, Muzică bisericească.

– 5 martie – afişarea rezultatelor

Examenul de capacitate preoţească este valabil timp de un an de zile.

***

Media generală de titularizare rezultă din: media examenului de bacalaureat / licenţa, media de atestare a competentelor profesionale/ media anilor de studiu din facultate şi media examenului de capacitate preoţească.

Candidaţii care nu au obținut minim nota 7 la examenul de capacitate preoţeasca se pot prezenta la un nou examen în sesiunea următoare, în aceleaşi condiţii amintite mai sus.

Media de promovare a examenului de capacitate este minimum 7 (şapte).

În răstimpul dintre sesiunile examenului de capacitate preoţească numirea în posturile vacante (titularizarea) se face, la cerere, în ordinea mediilor, dintre candidaţii care au promovat cu media minimă în anul în care este valabil examenul de capacitate.