AnunțEpiscopulNoutățiPS Ambrozie

PS AMBROZIE : PELERINAJUL – MIJLOC DE SFINŢIRE ŞI NU DE ÎMBOLNĂVIRE

PELERINAJUL – MIJLOC DE SFINŢIRE ŞI NU DE ÎMBOLNĂVIRE

Am aflat cu multă surprindere, asemeni tuturor creştinilor ortodocşi, de hotărârea luată de autorităţi, privind interzicerea în acest an a pelerinajului la Sfânta Cuvioasă Parascheva pentru credincioşii care nu locuiesc în municipiul Iaşi, măsură ce vizează şi apropiatul pelerinaj la moaştele Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou din Bucureşti.

Poporul român se bucură de ocrotirea acestor sfinţi de secole, iar drumurile care duc la raclele lor au fost bătătorite de urmele paşilor şi de genunchii strămoşilor noştri, care au găsit sprijin şi alinare aici.

Dincolo de faptul că este o decizie care are un profund caracter discriminatoriu, ea a fost luată fără nicio consultare prealabilă cu Biserica Ortodoxă Română, deşi încă de la începutul acestei pandemii Biserica a reprezentat un factor costant de sprijin pentru oameni, atât din punct de vedere social şi medical, dar mai ales spiritual. Constat din ce în ce mai des cu durere faptul că printre noi se instaurează, încetul cu încetul, un duh perfid care răstoarnă valorile. A vorbi astăzi despre învățătura de credință ortodoxă, a vorbi despre lucrarea misionară a Bisericii şi despre roadele acesteia este cu adevărat un act curajos de mărturisire. Secularizarea tot mai accentuată a determinat în ultimii ani o schimbare de atitudine față de rolul Bisericii în comunitate.

În acest context, creştinul de astăzi nu poate înţelege dubla măsură pe care o remarcă în anumite zone ale mass-media, afectată profund de acest duh secular. Cozile de acum câteva zile de la secţiile electorale reprezentau imaginea complexă a spiritului civic democratic, iar pelerinajele la raclele sfinţilor, mijloc de infectare şi de răspândire a noului coronavirus.

De mai bine de opt luni de la izbucnirea acestei pandemii, Biserica Ortodoxă a demonstrat responsabilitate şi implicare în lupta cu răspândirea acestui virus, respectând cu stricteţe măsurile impuse de autorităţi. Cu siguranţă că şi în cazul pelerinajului din Cetatea Iaşilor sau cel de la Bucureşti, prilejuit de sărbătoarea Sf. Cuv. Dimitrie Basarabov, ar putea fi la fel, printr-o coresponsabilitate şi împreună-lucrare între Stat şi Biserică, având la bază respectul faţă de drepturile fundamentale ale oamenilor, între care se numără şi dreptul de a-şi manifesta liber şi neîngrădit convingerile religioase.

Aşadar, pelerinajele la moaştele sfinţilor reprezintă un mijloc esenţial de sfinţire a omului şi nu de îmbolnăvire. În toată curgerea rugăciunii Bisericii, zilele de pelerinaj la moaştele Sf. Cuv. Parascheva şi ale Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou sunt, pentru creştinii ortodocşi, un popas duhovnicesc cu totul special, pe care îl aşteaptă an de an pentru a se întâlni cu sfinţii care sunt rugători şi mijlocitori către Dumnezeu, pentru că în ei a biruit Duhul lui Hristos împotriva duhului lumii acesteia.

Să fiţi încredinţaţi, fraţilor, că puterea lui Dumnezeu lucrează dincolo de limitările materiei, bunătatea dumnezeiască nu cunoaște limite, nici nu poate fi supusă vreunei reguli omeneşti. De aceea, Vă îndemn să rămâneți tari în credință şi să nu vă temeţi, căci Hristos este de faţă, Doctorul sufletelor şi al trupurilor, Părintele iubitor ce-şi primește totdeauna fiii.

Cu arhiereşti binecuvântări,

†AMBROZIE
Episcopul Giurgiului