AnunțÎnvățământ TeologicNoutăți

IMPORTANT – 11 OCTOMBRIE – EXAMEN DE CAPACITATE PREOŢEASCĂ ÎN EPISCOPIA GIURGIULUI

În ziua de 11 octombrie 2019, cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Dr. Ambrozie, Episcopia Giurgiului organizează examenul de capacitate preoţească.

Examenul va consta din evaluarea a cunoştinţelor de doctrină şi misiune (examen scris), precum şi a cunoştinţelor de liturgică, muzică bisericească, drept şi administraţie parohială, catehetică şi omiletică (examen oral).

Înscrierea candidaților se face în perioada 2- 9 octombrie 2019 la sediul Centrului Eparhial al eparhiei noastre.

Graficul examenului de capacitate preoţească, sesiunea OCTOMBRIE 2019, organizat la sediul Episcopiei Giurgiului, este următorul:

– ora 8.00 – test psihologic

– ora 9.00 – susţinerea probei scrise la disciplinele Dogmatică şi Misiologie

– ora 13.00 – susţinerea probei orale la disciplinele: Teologie Liturgică, Catehetică şi Omiletică, Drept şi administraţie parohială, Muzică bisericească.

– 12 octombrie – afişarea rezultatelor

Examenul de capacitate preoţească este valabil timp de un an de zile.

***

Media generală de titularizare rezultă din: media examenului de bacalaureat / licenţa, media de atestare a competentelor profesionale/ media anilor de studiu din facultate şi media examenului de capacitate preoţească.

Candidaţii care nu au obținut minim nota 7 la examenul de capacitate preoţeasca se pot prezenta la un nou examen în sesiunea următoare, în aceleaşi condiţii amintite mai sus.

Media de promovare a examenului de capacitate este minimum 7 (şapte).

În răstimpul dintre sesiunile examenului de capacitate preoţească numirea în posturile vacante (titularizarea) se face, la cerere, în ordinea mediilor, dintre candidaţii care au promovat cu media minimă în anul în care este valabil examenul de capacitate.