BIOBIBLIOGRAFIE

Prea Sfintitul Părinte AMBROZIE

S-a născut la data de 20 aprilie 1969 în localitatea Scorţeni, judeţul Prahova, ca fiu al lui Gabriel şi Aurica Meleacă, primind numele de botez Valentin.
A urmat cursurile Liceului nr. 1 din Câmpina (1983-1987) şi a satisfăcut stagiul militar între anii 1987-1989.
Simţind chemarea lăuntrică a slujirii sfaturilor evanghelice şi urmării chipului îngeresc, odată cu terminarea studiilor liceale, în anul 1990 intră în obştea Schitului Crasna, unul dintre cele mai cunoscute centre monahale prahovene, cu dorinţa de a-şi închina viaţa slujirii lui Dumnezeu şi aproapelui.
Închinoviat la Schitul Crasna, Prahova, în anul 1990, a fost tuns în monahism în anul 1991, primind numele Ambrozie şi hirotonit ieromonah în anul 1992.
În anul 1996 a fost numit prin decizie patriarhală stareţ al Schitului Darvari din Bucureşti. A organizat mănăstirea construind un paraclis, stăreţie, arhondaric, trapeză şi chilii, şi a restaurat vechea incintă.
În anul 2000 a obţinut un imobil în vecinătatea aşezământului, organizat, în prezent, ca reşedinţă episcopală.

Între anii 1992-1996, a urmat cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti, elaborând o teză de licenţă despre ISIHASM.
La secţia Doctrină şi Cultură a urmat cursurile de master în teologie, susţinând, în anul 1999, dizertaţia Palamism şi secularizare.
Între anii 1999-2005, la recomandarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a beneficiat de o bursă de studii de doctorat din partea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii Aristotel din Salonic, Grecia.
La data de 3 martie 2005, a susţinut teza de doctorat Considerarea istorică a cauzelor şi consecinţelor unirii Bisericii Ortodoxe din Transilvania cu Biserica Romano-Catolică sub îndrumarea ştiinţifică a Prof. Dr. Apostolos Glavinas.
Comisia formată din opt profesori universitari i-a acordat titlul de doctor în teologie cu calificativul Arista (excepţional).
În iunie 2005, Comisia Naţională de Evaluare şi Echivalare a Titlurilor Universitare a recunoscut şi echivalat titlul de doctor în teologie.

ACTIVITATE PASTORAL -MISIONARĂ

În 4 octombrie 2000, a fost ales în funcţia de episcop vicar patriarhal de către Sfântul Sinod la propunerea vrednicului de pomenire Părinte Patriarh Teoctist; hirotonia a avut loc la data de 15 octombrie 2000.
În această calitate, a coordonat şi îndrumat, conform deciziei patriarhale, următoarele sectoare: Relaţii Externe Bisericeşti, Comunităţi Externe, Învăţământ, Biserica şi Societatea, Diaconia, Biroul de Presă şi Biroul de Pelerinaje. Începând din septembrie 2002, a primit spre coordonare Sectorul Comunităţi Externe, Sectorul Patrimoniu Naţional Bisericesc, Asociaţia Diaconia, Aşezământul social „Patriarhul Justinian Marina”, Biroul de Pelerinaje al Patriarhiei Române, cu Agenţia de turism „Pelerinul”, Centrul de Servicii al Patriarhiei, precum şi îndrumarea activităţii Schitului Darvari din Bucureşti.

În ziua de 8 februarie 2006, a fost ales în demnitatea de Episcop al Giurgiului de către Colegiul Electoral Bisericesc, întrunit sub preşedinţia vrednicului de pomenire Părinte Patriarh Teoctist şi întronizat în ziua de 9 aprilie în Catedrala Episcopală „Adormirea Macii Domnului” din Mun. Giurgiu.
În demnitatea de Episcop al Giurgiului, Preasfinţia Sa a desfăşurat o activitate deosebită în plan pastoral-misionar.
Astfel, au fost înfiinţate Mănăstirea „Sf. M. Mc. Gheorghe” şi Schitul „Sf. Nicolae” din Giurgiu, Mănăstirea „Buna Vestire” din Bolintin Vale, Schitul „Acoperământul Maicii Domnului” din com. Izvoarele, satul Chiriacu, Mănăstirea „Sf. Ioan Rusul” în pădurea de la Slobozia de Giurgiu, Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii” – Drugănescu, din localitatea Floreşti-Stoeneşti, Aşezământul monahal „Grădina Maicii Domnului” din localitatea Letca Nouă, a fost reactivată Mănăstirea Strâmbu – Găiseni, din localitatea Găiseni şi a fost reactivat Schitul „Barbu Belu” de la Gostinari.
De asemenea, au fost înfiinţate parohii noi: Parohia „Sfinţii Martiri Brâncoveni” din mun. Giurgiu, Parohia „Sf. Maria” din Giurgiu, Parohia „Înălţarea Sfintei Cruci” din Comana, Parohia „Sf. Gheorghe” – Frasinu din com. Băneasa, Parohia Zboiu din com. Greaca, Parohia Cetăţuia din com. Găujani, Parohia Ianculeşti din com. Stoeneşti, Parohia Stăneşti III din com. Stăneşti, Parohia Poiana lui Stângă din com. Vânătorii Mici, Parohia Ghionea din comuna Ulmi, Parohia Walter Mărăcineanu, din com. Epureşti.
Prin purtarea de grijă şi sprijinul direct al Întâistătătorului Eparhiei Giurgiului au fost înfiinţate numeroase Centre Pastoral Misionare care desfăşoară o activitate deosebită din punct de vedere pastoral, misionar, dar şi social:
• Centrul Pastoral-Misionar „Mihai Viteazul” din incinta Mănăstirii Comana;
• Centrul social pentru persoane vârstnice din localitatea Mironeşti;
• Centrul de Asistenţă socio-medicală din localitatea Mogoşeşti
Cu binecuvântarea Preasfinţiei Sale, în Parohia Joiţa, din Protopopiatul Bolintin, a luat fiinţă Centrul Pastoral-Misionar „Sfânta Muceniţă Filofteia” şi Căminul preoţesc „Sfânta Muceniţă Filofteia” unde preoţii pensionaţi şi fără copii din eparhia noastră vor avea posibilitatea să descopere aici un Cămin preoţesc modern care dispune de un paraclis pentru slujbe, sală de mese, bucătărie, sală de conferinţe şi apartamente complet utilate, bibliotecă şi o sală socială comună.
În anul 2012, în ziua de 20 decembrie Episcopia Giurgiului, a achiziţionat Conacul Drugănescu, situat în comuna Floreşti-Stoeneşti. Acest monument de arhitectură, care acum se află într-un amplu proces de restaurare, a fost ridicat între anii 1710-1715 de către Gavril Drugănescu, regăsindu-se în rândul palatelor brâncoveneşti de la Mogoşoaia şi Potlogi, fiind integrat în suita valorilor arhitecturii europene. Aici, au fost amenajate noul sediu al Protoieriei Bolintin, Centrul Pastoral-Cultural „Gavril Drugănescu”, Biroul de Pelerinaje „Gavril Drugănescu” al Episcopiei Giurgiului, Muzeul etnografic al Episcopiei Giurgiului, urmând ca mai apoi să fie organizat şi un un centru de restaurare al obiectelor de patrimoniu din eparhie.

ACTIVITATE CULTURALĂ

În calitatea de episcop vicar patriarhal, potrivit atributiilor încredinţate de către vrednicul de pomenire Părinte Patriarh Teoctist, a organizat Conferinţa Naţională „Coordonate actuale ale sistemului de protecţie a copilului în România: perspective ale organizaţiilor şi fundaţiilor, care funcţionează cu binecuvântarea BOR” (Bucureşti, 2002), Simpozionul „Violenţa în familie- cauze, consecinţe, remedii” (Bucureşti, 2002) şi Simpozionul „Patrimoniul eclezial – patrimoniu cultural” – sesiune de comunicări ştiinţifice, ediţia a VI-a, organizat împreună cu Ministerul Culturii şi Cultelor- Secretariatul de Stat pentru Culte (Bucureşti, 2002).
A participat la o serie de conferinţe şi simpozioane:

Congresul internaţional „Familia şi viaţa la începutul unui nou mileniu creştin” (Bucureşti, 2001);
Simpozionul „Sfântul Grigorie Palama” (Bucureşti, 2001), unde a susţinut comunicarea Sfântul Grigorie Palama, o călăuză pentru viitor;
Congresul Internaţional de Patrologie dedicat Preotului Dr. Ioan G. Coman (Bucureşti, 2002);
Congresul Internaţional de Muzicologie Bizantină (Bucureşti, 2002);
A IX-a Adunare Interparlamentară Europeană a Ortodoxiei cu tema „Globalizarea şi Ortodoxia” (Palatul Parlamentului, Bucureşti, 2002);
Întrunirea „Biserica şi valorile euro-atlantice” (Bucureşti, 2002);
Simpozionul „Participarea Bisericii Ortodoxe Române la prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane” (2002);
Seminarul „Legislaţia cu privire la protecţia copilului” (Bucureşti, 2003);
Simpozionul ştiinţific „100 de ani de la naşterea profesorului Nicolae Chiţescu” (Bucureşti, 2004);
În demnitatea de Episcop al Giurgiului a organizat şi a sprijinit numeroase evenimente culturale desfăşurate în eparhie începând din anul 2006.
Cu binecuvântarea şi sprijinul direct al Preasfinţiei Sale au fost înfiinţate numeroase Centre Culturale care desfăşoară o activitate deosebită din punct de vedere cultural:

Centrul Cultural „Nichifor Crainic” din cadrul Centrului Eparhial;
Centrul Cultural pentru copii şi tineret „Sf. Mc. Ioan Valahul”, din incinta sediului administrativ al Episcopiei Giurgiului
Centrul Cultural – Pastoral „Meletie Arhimandritul” de la Mănăstirea Sf. M.Mc. Gheorghe din Giurgiu;
Centrul Cultural „Radu Åžerban Voievod” de la Mănăstirea Comana;
Centul Cultural „Dimitrie Bolintineanu” din Bolintin Vale;
Centrul Cultural – Pastoral „Gavril Drugănescu” din Protopopiatul Bolintin;
Centrul Pastoral – Cultural pentru copii şi tineret „Tit Simedrea” al Parohiei Naipu
A scris numeroase articole, note şi comentarii în revistele şi publicaţiile bisericeşti. A acordat interviuri la posturile de radio şi de televiziune, participând la diferite emisiuni pe teme religioase, culturale şi sociale.
Este fondatorul Editurii şi a Revistei Eparhiale „Revista Ortodoxă”.

ACTIVITATE DE REPREZENTARE A BISERICII ORTODOXE ROMÂNE PESTE HOTARE

A desfăşurat o serie de activităţi de reprezentare a Bisericii Ortodoxe Române peste hotare, la manifestări culturale şi religioase, precum: Congresul Internaţional „Ortodoxie şi Oikoumene”, organizat de Patriarhia Ecumenică (Kalimnos, Grecia, 2002), şi cele de la Bordeaux (Franţa, 2001), Kykkos (Cipru, 2005), Tinos (Grecia, 2004), Elasona (Grecia, 2004), Milano şi Padova (Italia, 2003), Istanbul (Turcia, 2005).
În calitate de coordonator al Sectorului Comunităţi Externe, a vizitat comunităţi româneşti din Bulgaria, Grecia şi Sfântul Munte Athos, Turcia, Cipru, Italia, Franţa, Marea Britanie, Portugalia şi Statele Unite ale Americii. S-a ocupat de înfiinţarea unor noi parohii ortodoxe române în Australia: „Sfânta Treime” din Perth şi „Sfântul Ioan Botezătorul” din Sydney, şi în Noua Zeelandă: „Sfânta Maria” din Christchurch, şi aducerea sub jurisdicţia Patriarhiei Române a parohiei „Sfântul Ignatie Teoforul” din Auckland.
În plan pastoral intern, a prezidat 12 conferinţe preoţeşti defăşurate în cadrul Arhiepiscopiei Bucureştilor, între anii 2001-2005.

ACTIVITATE PUBLICISTICĂ

A publicat două cărţi: Palamism şi secularizare, Schitul Darvari, 2000, şi teza de doctorat Considerarea istorică a cauzelor şi consecinţelor unirii Bisericii Ortodoxe din Transilvania cu Biserica Romano-Catolică, în limba greacă, la Editura Purnaras, Salonic, 2005, studiul O perspectivă ortodoxă asupra reunificării bisericeşti din 1948, în revista Studii Teologice, seria a III-a, anul I, nr.2, 2005, Despre Sfântul Voievod Åžtefan cel Mare, ctitor al stilului moldovenesc, în revista Glasul Bisericii, Anul LXIII, nr. 5-8, 2004, şi o recenzie la volumul lui C. S. Lewis, Creştinism, pur şi simplu, traducere din engleză de Dan Rădulescu, Humanitas, Bucureşti, 2004, în Glasul Bisericii, Anul LXII, nr. 5-8, 2004. A mai publicat în reviste bisericeşti o serie de articole şi conferinţe, precum: Parohia: comunitate liturgică şi misionară, în Glasul Bisericii, Anul LIX, nr. 5-8, 2003, Familia preotului. Aspecte teologice, dogmatice şi pastoral-misionare, în Glasul Bisericii, Anul LXIII, nr. 1-4, 2004, Viaţa şi misiunea preotului astăzi, în Glasul Bisericii, Anul LXIII, nr. 1-4, 2004,Violenţa în familie- cauze, consecinţe, remedii, în Vestitorul Ortodoxiei, An XII, nr. 262-263, 15 februarie 2001, Printre românii din America, în Vestitorul Ortodoxiei, An XVI, nr. 361-362, iulie 2005.
Dintre predicile rostite, unele dintre ele au fost publicate în Predici şi Cuvântări, volume editate de Arhiepiscopia Bucureştilor: Cuvânt de învăţătură la Duminica a V-a a Postului Mare, a Sfintei Maria Egipteanca şi Cuvânt la Duminica Samarinencii, a V-a după Sfintele Paşti, în volumul I din anul 2004, şi Cuvânt la Duminica Ortodoxiei, în volumul II din anul 2005, precum şi în reviste bisericeşti: Cuvânt rostit la sfinţirea Capelei cu Hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe şi Binecredinciosul Voievod Åžtefan cel Mare şi Sfânt”, în revista Glasul Bisericii, Anul LVI, nr. 9-12, 2000, Cuvânt la Duminica Floriilor, în Glasul Bisericii, Anul LVII, nr. 1-4, 2001, Duminica purtătoarelor de mir şi a femeii creştine, în revista Biserica Ortodoxă a Episcopiei Alexandriei şi Teleormanului, an III, nr. 1, 2001, Cuvânt la Praznicul Naşterii Maicii Domnului, în Glasul Bisericii, Anul LVII, nr. 9-12, 2001, Cuvânt de învăţătură la Duminica a doua a Postului Mare, a Sfântului Grigorie Palama, în Glasul Bisericii, Anul LVIII, nr. 1-3, 2002, Cuvântul la Săptămâna Patimilor, în Glasul Bisericii, An LVIII, nr. 1-3, 2002, Cuvânt la Praznicul Bunei Vestiri, în Glasul Bisericii, Anul LXIII, nr. 5-8, 2004, şi Rugându-ne pentru Mihai Eminescu ne veşnicim împreună cu el, în Vestitorul Ortodoxiei, An XII, nr. 261, 15 ianuarie 2001.
Numărul pe luna septembrie 2015 al cunoscutei publicaţii Convorbiri Literare, la rubrica Convorbiri Duhovniceşti, cuprinde în paginile sale predica rostită de Preasfinţitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, la Mănăstirea Putna, cu prilejul hramului „Adormirea Maicii Domnului”, cu titlul Mărturisire.