Episcopia Giurgiului
Prea Sfintitul Parinte Dr. AMBROZIE - Intaiul Episcop al Giurgiului
Episcopia Giurgiului
Catedrala episcopală cu hramul "Adormirea Maicii Domnului" din municipul Giurgiu
Protoierii - Episcopia Giurgiului
Mănăstiri - Episcopia Giurgiului
Seminar
Noutăţi - Episcopia Giurgiului
Judeţul Giurgiu
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Contact Episcopia Giurgiului
Episcopul Administraţia Eparhială Catedrala Episcopală Protoierii Mănăstiri Invăţământ Teologic Noutăţi Giurgiu Opera Social Filantropică Activitate Culturală Muzeul Eparhial Legături Contact
           

 

Sectiune Media
Secţiune Media

 

Calendar Creştin-Ortodox
Calendarul Crestin Ortodox 2009

 

Sfanta Scriptura Biblia
Sfânta scriptură sau Biblia

 

Învăţătura
Învăţătura de credinţă creştină ortodoxă

 

Patriarhia Romana
Site-ul oficial al Patriarhiei Române

 

Untitled Document

DUMINICA A X-A DUPĂ RUSALII │SLUJBĂ ARHIEREASCĂ LA MĂNĂSTIREA SF. IOAN RUSUL DIN JUDEȚUL GIURGIU
Creştinii ortodocşi se află astăzi, 5 august 2018, în Duminica a X-a după Rusalii.


În această Duminică s-a citit, în cadrul Sfintei Liturghii, Pericopa Evanghelică de la Sfântul Evanghelist Matei, capitolul 17, versetele de la 14 la 23 care ne prezintă Vindecarea lunaticului de către Mântuitorul Iisus Hristos. Minunea pe care o relatează Sfântul Evanghelist Matei vine să întărească, încă o dată, puterea Sa dumnezeiască asupra bolii, asupra diavolului şi asupra morţii.


Credincioşii care au participat astăzi la Sfânta Liturghie oficiată în Mănăstirea Sf. Ioan Rusul au avut bucuria prezenţei în mijlocul lor a Preasfinţitului Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului. Preasfinţia Sa a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în lăcaşul de cult, înconjurat fiind de un sobor de preoţi şi de diaconi.


Din soborul slujitor a făcut parte și Părintele Arhimandrit Teodor Șerban, stareţul Mănăstirii Sf. Ioan Rusul și vicar administrativ al eparhiei noastre.


În cuvântul său de învăţătură adresat celor prezenţi, Chiriarhul nostru a arătat că pericopa evanghelică de astăzi ne relatează vindecarea minunată a lunaticului, aducându-ne aminte de minunea pe care Mântuitorul a făcut-o cu un om aflat în suferinţă. Însă acest text biblic, a mai spus Preasfinţia Sa, ne trezeşte şi la realitate arătându-ne puţina noastră credinţă şi lipsa noastră de dragoste faţă de Dumnezeu şi Biserică. Tocmai de aceea mustrarea pe care o rosteşte Mântuitorul: „O, neam necredincios şi îndărătnic, până când voi fi cu voi? Până când vă voi răbda pe voi?", se adresează şi nouă celor de astăzi.


Făcând referire la cuvintele Mântuitorului: „Dacă veţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, veţi zice muntelui acestuia: Mută‑te de aici dincolo şi se va muta; şi nimic nu va fi vouă cu neputinţă", Întâistătătorul eparhiei noastre a vorbit celor prezenţi despre importanţa deosebită a credinţei în viaţa noastră.


Totodată, Episcopul Giurgiului a evidenţiat că Mântuitorul Iisus Hristos arată milă celor aflaţi în suferinţă, fapt care ne îndeamnă şi pe noi să fim atenţi la cei se află în suferinţă şi au nevoie de ajutorul nostru.


De asemenea, Ierarhul nostru a vorbit celor prezenţi şi despre post şi rugăciune, două forme de asceză, de despătimire şi de creş­tere duhovnicească. Făcând referire la post, Preasfinţia Sa a arătat că Domnul nu vrea de la noi doar postul de mâncare, ci doreşte să rupem toate legăturile nedreptăţii, deoarece postul adevărat este eliberarea inimii de răutate.


La final, Chiriarhul nostru a apreciat numărul credincioşilor prezenți la sfânta slujbă, semn că misiunea Bisericii nu este în zadar, după care a oferit părintelui stareț arhim. Teodor Șerban mai multe volume de cărți de folos duhovnicesc, iar părinților slujitori cărți apărute la Editura Episcopiei Giurgiului. Tot cu acest prilej, Preasfinția Sa a dăruit credincioșilor ultimul număr al publicația „Familia Ortodoxă".Site realizat şi administrat de Gloria Grup - Consultanta in Sisteme de Management | Finantari Nerambursabile | Solutii IT & Imagine
Episcopul | Administraţia Eparhială | Catedrala Episcopală | Protoierii | Mănăstiri | Invăţământ Teologic | Noutăţi | Giurgiu | Opera Social Filantropică | Activitate Culturală | Muzeul Eparhial | Legături | Contact | Prima pagină
  Nr. vizitatori: 1086,
Copyright Episcopia Giurgiului - Biserica Ortodoxă Română