Episcopia Giurgiului
Prea Sfintitul Parinte Dr. AMBROZIE - Intaiul Episcop al Giurgiului
Episcopia Giurgiului
Catedrala episcopală cu hramul "Adormirea Maicii Domnului" din municipul Giurgiu
Protoierii - Episcopia Giurgiului
Mănăstiri - Episcopia Giurgiului
Seminar
Noutăţi - Episcopia Giurgiului
Judeţul Giurgiu
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Contact Episcopia Giurgiului
Episcopul Administraţia Eparhială Catedrala Episcopală Protoierii Mănăstiri Invăţământ Teologic Noutăţi Giurgiu Opera Social Filantropică Activitate Culturală Muzeul Eparhial Legături Contact
           

 

Sectiune Media
Secţiune Media

 

Calendar Creştin-Ortodox
Calendarul Crestin Ortodox 2009

 

Sfanta Scriptura Biblia
Sfânta scriptură sau Biblia

 

Învăţătura
Învăţătura de credinţă creştină ortodoxă

 

Patriarhia Romana
Site-ul oficial al Patriarhiei Române

 

Untitled Document

BISERICA ORTODOXĂ ÎL SĂRBĂTOREŞTE ASTĂZ, 12 FEBRUARIE, PE SFÂNTUL MELETIE, ARHIEPISCOPUL ANTIOHIEI
Acest mare şi dumnezeiesc bărbat Meletie se trăgea din Armenia, fiind un neîntrecut tâlcuitor al Ortodoxiei şi un neînfricat apărător al ei. Era iubit de toţi pentru blândeţea, nerăutatea şi smerenia sa. Pentru aceasta fu silit de binecredincioşi să primească a-i păstori. Mai întâi a fost episcop al cetăţii Sevastia din Armenia, apoi în Veria Siriei, iar mai apoi a fost ales arhiepiscop al Antiohiei.


Când a venit să păstorească în Antiohia, răucredincioşii arieni erau mulţi, iar creştinii erau puţini, fiind trecuţi cu vederea. Atât era de iubit şi atâta evlavie avea poporul către dânsul, încât se povesteşte că după ce a intrat în cetate, antiohienii îl primiră cu atâta evlavie şi credinţă, încât fiecare dintre dânşii numea pe copii după numele sfântului. Încă îi închipuiră şi icoana lui, punându-i înfăţişarea şi pe peceţile inelelor, scrisorilor, paharelor, pe pereţii camerelor, pretutindeni, pentru ca văzându-l să aibă îndoită mângâiere. Atât de cinstit era numele lui înaintea antiohienilor, pentru faptele lui bune, dar şi pentru smerenia şi blândeţea lui.


Viaţa toată şi-a închinat-o luptei contra ereziei ariene care nu recunoştea pe Fiul lui Dumnezeu ca Dumnezeu, hulind astfel Sfânta Treime. De trei ori a fost izgonit şi exilat Sfântul Meletie din scaunul său, în Armenia. Lupta ereticilor împotriva Ortodoxiei a fost atât de sălbatică şi de neruşinată încât odată, pe când Sfântul Meletie predica poporului în biserică despre Sfânta Treime, propriul lui diacon, un eretic, s-a repezit la el şi i-a astupat gura cu mâna. Neputând vorbi cu gura, Sfântul Meletie atunci a vorbit prin semne. El şi-a ridicat pumnul închis în sus, deschizându-şi apoi doar trei degete şi arătându-le poporului.

Apoi, închizând iar mâna, a arătat spre popor doar un singur deget. Sfântul Meletie a participat la cel de al Doilea Sinod Ecumenic de la Constantinopol, din anul 381, la care Împăratul Teodosie i-a arătat o cinste aparte.

La acest Sfânt Sinod, Dumnezeu a lucrat minuni prin ierarhul Său. Pe când Sfântul Meletie explica cu amănunţime şi în urechile lui Arie, dogma Sfintei Treimi, slujindu-se de mâna sa, arătând mai întâi unimea printr-un singur deget, iar treimea prin trei, înaintea tuturor deoadată văpaie luminoasă a ieşit din mâna ierarhului.

La acest Sinod Sfântul Meletie l-a confirmat pe Sfântul Grigorie Teologul ca patriarh pe scaunul Constantinopolului. Mai înainte de aceasta el l-a hirotonit şi pe Sfântul Vasile cel Mare diacon şi l-a botezat pe Sfântul Ioan Gură de Aur.


După puţine zile, neisprăvindu-se încă sinodul, Meletie, îmbolnăvindu-se, a adormit întru Domnul, pricinuind multă plângere împăratului, arhiereilor şi la tot poporul dreptcredincios, care îl îngropară cu cinste. Mai pe urmă l-au dus în Antiohia, aşezându-l aproape de Sfinţitul mucenic Vavila, pentru apărarea cetăţii şi spre slava lui Hristos Dumnezeul nostru, Care împreună cu Tatăl şi cu Sfântul Duh este slăvit în veci. Amin.Troparul Sfântului Meletie al Antiohiei


Îndreptător credinței și chip blândeților, învățător înfrânării te-a aratat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câstigat cu smerenia cele înalte, cu saracia cele bogate. Părinte Ierarhe Meletie, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre".În Episcopia Giurgiului astăzi, 12 februarie 2018, biserica Parohiei Tântava din Protopopiatul Bolintin și biserica Parohiei Meletie din Protopopiatul Giurgiu îşi vor sărbători hramul.

Site realizat şi administrat de Gloria Grup - Consultanta in Sisteme de Management | Finantari Nerambursabile | Solutii IT & Imagine
Episcopul | Administraţia Eparhială | Catedrala Episcopală | Protoierii | Mănăstiri | Invăţământ Teologic | Noutăţi | Giurgiu | Opera Social Filantropică | Activitate Culturală | Muzeul Eparhial | Legături | Contact | Prima pagină
  Nr. vizitatori: 10954,
Copyright Episcopia Giurgiului - Biserica Ortodoxă Română