Episcopia Giurgiului
Prea Sfintitul Parinte Dr. AMBROZIE - Intaiul Episcop al Giurgiului
Episcopia Giurgiului
Catedrala episcopală cu hramul "Adormirea Maicii Domnului" din municipul Giurgiu
Protoierii - Episcopia Giurgiului
Mănăstiri - Episcopia Giurgiului
Seminar
Noutăţi - Episcopia Giurgiului
Judeţul Giurgiu
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Contact Episcopia Giurgiului
Episcopul Administraţia Eparhială Catedrala Episcopală Protoierii Mănăstiri Invăţământ Teologic Noutăţi Giurgiu Opera Social Filantropică Activitate Culturală Muzeul Eparhial Legături Contact
           

 

Sectiune Media
Secţiune Media

 

Calendar Creştin-Ortodox
Calendarul Crestin Ortodox 2009

 

Sfanta Scriptura Biblia
Sfânta scriptură sau Biblia

 

Învăţătura
Învăţătura de credinţă creştină ortodoxă

 

Patriarhia Romana
Site-ul oficial al Patriarhiei Române

 

Untitled Document

DOISPREZECE ANI DE LA ALEGEREA PREASFINŢITULUI PĂRINTE AMBROZIE ÎN DEMNITATEA DE EPISCOP AL GIURGIULUI
Astăzi, 8 februarie 2018, se împlinesc doisprezece ani de la alegerea Preasfinţitului Părinte Dr. Ambrozie în demnitatea de Episcop al Giurgiului, prilej pentru care clericii şi credincioşii eparhiei noastre aduc slavă lui Dumnezeu, pentru darurile revărsate asupra persoanei Preasfinţiei Sale.


Întâistătătorul Eparhiei Giurgiului a văzut lumina zilei la 20 aprilie 1969, în localitatea Scorţeni, judeţul Prahova. Simţind chemarea lăuntrică a slujirii sfaturilor evanghelice şi urmării chipului îngeresc, odată cu terminarea studiilor liceale, în anul 1990 intră în obştea Schitului Crasna. Între anii 1992–1996 Preasfinţia Sa urmează cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul" din Bucureşti, apoi cursurile de masterat ale aceleiaşi facultăţi, la secţia Doctrină şi cultură.


Lucrarea de dizertaţie „Palamism şi secularizare", redactată sub îndrumarea vrednicului de amintire Pr. Acad. Dumitru Popescu, a reprezentat un studiu de referinţă în cadrul cercetărilor palamite din ţara noastră, cunoscând lumina tiparului în anul 2000. Pentru meritele deosebite depuse în slujba Bisericii, Preasfinţia Sa primeşte, în anul 1999, rangul de Protosinghel, în acelaşi an fiind admis şi la cursurile de doctorat ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Salonic, cu un proiect despre problema uniaţiei transilvănene. Munca de cercetare va fi încununată prin susţinerea lucrării cu titlul „Considerarea istorică a cauzelor şi consecinţelor unirii Bisericii Ortodoxe din Transilvania cu Biserica Romano-Catolică", sub îndrumarea ştiinţifică a Prof. Dr. Apostolos Glavinas, susţinută pe 3 martie 2005. Comisia, formată din opt prestigioşi profesori greci, va acorda acestei lucrări calificativul Arista (excepţional), propunând publicarea ei.


În ziua de 4 octombrie 2000, Sfântul Sinod, la propunerea vrednicului de pomenire Părinte Patriarh Teoctist, l-a ales în funcţia de episcop vicar patriarhal, cu titulatura Sinaitul, hirotonia având loc la data de 15 octombrie 2000.


Avându-se în vedere realizările şi experienţa acumulată timp de şase ani în slujirea de Episcop vicar patriarhal, în ziua de 8 februarie 2006, Preasfinţitul Părinte Ambrozie Sinaitul este ales în demnitatea de Episcop al Giurgiului de către Colegiul Electoral Bisericesc, întrunit sub preşedinţia vrednicului de pomenire Părinte Patriarh Teoctist, şi întronizat în ziua de 9 aprilie în Catedrala Episcopală Adormirea Maicii Domnului din Giurgiu.


Cu acest prilej, la împlinirea acestor doisprezece ani de la alegerea în demnitatea de arhipăstor al de Dumnezeu păzitei Episcopii a Giurgiului, Permanenţa Consiliului Eparhial, clerul şi credincioşii înalţă rugăciuni către Bunul Dumnezeu să dăruiască Preasfinţiei Sale deplină sănătate, ani mulţi şi buni, pentru a sluji cu aceeaşi dragoste, înţelepciune şi dăruire Biserica lui Hristos şi poporul dreptcredincios.Întru mulţi şi binecuvântaţi ani, Preasfinţia Voastră!https://www.youtube.com/watch?v=yH4bqoqss1w

Site realizat şi administrat de Gloria Grup - Consultanta in Sisteme de Management | Finantari Nerambursabile | Solutii IT & Imagine
Episcopul | Administraţia Eparhială | Catedrala Episcopală | Protoierii | Mănăstiri | Invăţământ Teologic | Noutăţi | Giurgiu | Opera Social Filantropică | Activitate Culturală | Muzeul Eparhial | Legături | Contact | Prima pagină
  Nr. vizitatori: 10922,
Copyright Episcopia Giurgiului - Biserica Ortodoxă Română